Kapcsolat

.

.

Tuba Építész Iroda

06-20-385-62-40

06-30-472-57-36

tubaepitesziroda@gmail.com

drhodosykft@gmail.com

.

.

Szakmai működési terület:

Budapest és Pest megye

.

.

Id. Tuba Imre

okl. építész építőmester,

építész vezető tervező,

épületingatlan vezető szakértő,

építészmérnök műszaki ellenőr,

építőipari felelős műszaki vezető

.

.

Ifj. Tuba Imre

igazgató,

okl. mérnök

.

.

Vajnai Miklós

építészmérnök,

építési műszaki ellenőr,

felelős műszaki vezető,

építész és statikus tervező,

építésügyi műszaki szakértő,

tartószerkezeti (statikus) szakértő

.

.

Hetessy Miklós

okl. építészmérnök,

felelős építész tervező,

építési műszaki ellenőr,

felelős műszaki vezető

.

.

Tuba Építészmester Kft.

tubaepitesziroda@gmail.com

.

.

Dr. Makó Klaudia

ügyvéd, adótanácsadó

.

Dr. Hodosy Tanácsadó Kft.

drhodosykft@gmail.com

.

A 2012. évi CXCI. törvényről

2012.12.19.

A kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCI. törvényről

 

A 2012. évi CXCI. törvényről

 

A törvényből kiemeljük, hogy az módosította az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt (Építési Törvény - Étv.), mind pedig a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényt.

A szóban forgó jogszabály a kulturális örökségvédelem köréből a kulturális javakkal összefüggő feladat- és hatáskörök, valamint a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel összefüggő feladat- és hatáskörök miniszteriális felelősségi rendszerét alakította át.

A kulturális örökség védelméről szóló törvény módosítása arra irányul, hogy a kulturális örökségvédelem szervezetében bekövetkező változásokra figyelemmel a kulturális örökség elemei (régészeti örökség, műemléki értékek, kulturális javak) tekintetében az ágazati felelősséget megossza a kultúráért felelős miniszter és a régészeti örökség és a műemléki érték védelméért felelős miniszter között.

A feladatkörökkel kapcsolatos rendelkezéseken túl a törvény érdemi változásokat is tartalmaz: elsősorban a beruházásokkal kapcsolatos régészeti feladatok szabályai terén.

 

 

vissza