A 2012. évi CXCI. törvényről

2012.12.19.

A kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCI. törvényről

 

A 2012. évi CXCI. törvényről

 

A törvényből kiemeljük, hogy az módosította az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt (Építési Törvény - Étv.), mind pedig a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényt.

A szóban forgó jogszabály a kulturális örökségvédelem köréből a kulturális javakkal összefüggő feladat- és hatáskörök, valamint a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel összefüggő feladat- és hatáskörök miniszteriális felelősségi rendszerét alakította át.

A kulturális örökség védelméről szóló törvény módosítása arra irányul, hogy a kulturális örökségvédelem szervezetében bekövetkező változásokra figyelemmel a kulturális örökség elemei (régészeti örökség, műemléki értékek, kulturális javak) tekintetében az ágazati felelősséget megossza a kultúráért felelős miniszter és a régészeti örökség és a műemléki érték védelméért felelős miniszter között.

A feladatkörökkel kapcsolatos rendelkezéseken túl a törvény érdemi változásokat is tartalmaz: elsősorban a beruházásokkal kapcsolatos régészeti feladatok szabályai terén.

 

 

vissza