• Szerelt táblás homlokzatburkolat szakkivitelezés

  Szerelt táblás homlokzatburkolat szakkivitelezés

  Gólyafészek Bölcsőde - Budapest, XVII. kerület (Rákosmente)

 • Székház felújítás - felelős műszaki vezetés

  Székház felújítás - felelős műszaki vezetés

 • Energiatakarékos lakóház építés (FMV)

  Energiatakarékos lakóház építés (FMV)

 • Építészeti műszaki tervezés

  Építészeti műszaki tervezés

 • Új üzemcsarnok - építési műszaki ellenőrzés

  Új üzemcsarnok - építési műszaki ellenőrzés

 • Belsőépítészet - tervezés és kivitelezés

  Belsőépítészet - tervezés és kivitelezés

 • Épületasztalos - szaktervezés és szakkivitelezés

  Épületasztalos - szaktervezés és szakkivitelezés

 • Lakatos - szaktervezés és szakkivitelezés

  Lakatos - szaktervezés és szakkivitelezés

 • Bútorasztalos - szaktervezés és szakkivitelezés

  Bútorasztalos - szaktervezés és szakkivitelezés

 • Épület felújítás, korszerűsítés

  Épület felújítás, korszerűsítés

  Műemléki rekonstrukció - tervezés és kivitelezés

 • Új irodaház - építési műszaki ellenőrzés

  Új irodaház - építési műszaki ellenőrzés

 • Új borászat - építész projektmenedzsment

  Új borászat - építész projektmenedzsment

 • Műszaki ingatlankezelés, épületkarbantartás

  Műszaki ingatlankezelés, épületkarbantartás

 • Új üzemcsarnok - építési műszaki ellenőrzés

  Új üzemcsarnok - építési műszaki ellenőrzés

 • Szakkivitelezés - felelős műszaki vezetés

  Szakkivitelezés - felelős műszaki vezetés

 • Új családi ház - építészeti műszaki tervezés

  Új családi ház - építészeti műszaki tervezés

A 310/2012. (XI. 6.) Kormányrendeletről

2012.12.04.

A Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központról szóló 310/2012. (XI. 6.) Korm rendelet.

 

A 310/2012. (XI. 6.) Kormányrendeletről 

 

Az új kormányrendelet hatálya kiterjed a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ feladataira. A Központ központi hivatal, önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv.

A Központ irányítását a kultúráért felelős miniszter látja el. A Központot elnök vezeti, aki munkáltatói jogkört gyakorol a Központ alkalmazottai felett, így különösen kinevezi, illetve felmenti a Műtárgyfelügyeleti Iroda vezetőjét, a Központ más alkalmazottait, és felettük fegyelmi jogkört gyakorol.

A Központ székhelye Budapesten van. A Központ önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező (jogi személyiség nélküli) országos illetékességű első fokú szerve a Műtárgyfelügyeleti Iroda. A Műtárgyfelügyeleti Iroda döntéseinél a másodfokú hatóság a Központ elnöke.

A kormányrendelet szerint a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos feladat: a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 7. § 4. pontjában meghatározott kulturális javak vonatkozásában a hatósági és nem hatósági feladatok, továbbá a kuturális örökség egyéb elemei vonatkozásában vagyonkezelési, örökséggazdálkodási és szolgáltatási feladatok ellátása, amelyek nem érintik a régészeti örökség és a műemléki érték védelméért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

A kormányrendelet tartalmazza a hatósági feladatokat és a Központ örökséggazdálkodási és szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos feladatait.

 

Hatálybalépés: 2012. november 6.

 

 

Módosított jogszabály

 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény

A módosítás után változik egyes fogalmak tartalma, úgymint a megelőző feltárás, a műemlék, a műemlékfenntartás, a régészeti lelőhely, a régészeti megfigyelés, a régészeti örökség, elfedés, védetté nyilvánított régészeti lelőhely, régészeti földmunka, teljes felületű feltárás és régészeti szolgáltatási tevékenység.

Meghatározásra kerül, hogy a megelőző feltárásnál milyen szempontok alapján milyen további intézkedést kell lefolytatni. Továbbá a műemléki jellegű területtel kapcsolatosan is változnak az előírások.

Kimondásra kerül, hogy ha a helyi építési szabályzattal érintett terület utóbb válik műemléki jelentőségű területté vagy műemléki környezetté, úgy a védettséget kihirdető miniszteri rendelet hatálybalépésétől számított 6 hónapon belül a helyi építési szabályzatban a védettség tartalmának megfelelő változtatásokat át kell vezetni.

 

Módosító jogszabály: 2012. évi CXCI. törvény

Hatálybalépés: 2012. december 8.

 

 

vissza

Kapcsolat

.

.

Tuba Építész Iroda

06-20-385-62-40

06-70-703-88-37

tubaepitesziroda@gmail.com

drhodosykft@gmail.com

.

.

Szakmai működési terület:

Budapest és Pest megye

.

.

Id. Tuba Imre

okl. építész építőmester,

bejegyzett ingatlanszakember

.

.

Ifj. Tuba Imre

igazgató,

okl. mérnök

.

.

Dr. Makó Klaudia

ügyvéd, adótanácsadó

.

.

Dr. Hodosy Tanácsadó Kft.

drhodosykft@gmail.com

.

.

Tuba Építészmester Kft.

tubaepitesziroda@gmail.com

.

.

Hírek

Mikulás

2021.12.06.

Statikus

2021.10.02.

Esküvő :-))

2021.03.06.

Megosztás