A 322/2012. (XI. 16.) Kormányrendeletről

2012.12.17.

Kihirdetésre került az építésüggyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 322/2012. (XI. 16.) Kormányrendelet.

 

A 322/2012. (XI. 16.) Kormányrendeletről

 

Tizenhét kormányrendelet módosítását tartalmazza az építésüggyel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet.

Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Kormányrendelet módosítása a bírságolás alapelveit változtatja meg. Bevezetésre kerül az alapbírság, a bírságteher nővelése nélkül, az egyes bírságtételek arányosak lesznek az elvégzett munkával és az elkövetett vétséggel.

A bírság alapja a szerződéses érték lesz sok esetben, ahol ez nem lehetséges, akkor a számított építményérték.

Az egyes bírságtételek meghatározott építményértékig fix összegűek, meghatározott építményérték felett súlyozott bírságösszeg-megállapítás = fix összeg + a megjelölt szorzószámmal beszorzott építményérték, a szorzószám az elkövetett jogsértés súlyától függően változik, az arányosság, fokozatosság elve is teljesül majd a bírság kiszabásakor.

Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása is hasonlóképpen változik, mint az építésfelügyeleti bírságnál.

Itt is bevezetésre kerül az alapbírság, valamint az arányosság, illetve a fokozatosság elve is teljesül majd. A fix összegű alapbírság az egyes jogsértések függvényében változik, a bírságösszeg = az alapbírság + a számított építményérték módosított %-os összege, a százalékos érték az elkövetett jogsértés súlya szerint 20 - 80 % közötti értékre csökkenti a számított építmény értéket.

A településrendezési és építésügyi műszaki tervtanácsról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet módosításával az adminisztratív terheket csökkenti, egyszerűsíti a tervtanácsok rendszerét és működését.

A településrendezési tervtanács kötelező jellege megszűnik, választható lesz és csak területi tervtanácsi formában működik tovább.

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításával állandó helyre kerül az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági feladatok ellátása.

Az ügyintézés szakmai színvonala, a szakszerűség, a jogszerűség és az időbeli döntéshozatal biztosítása érdekében kiemelt közérdekből 2013.01.01-től egyes kiemelt építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági feladatok ellátása érdekében létrehozza a járási (fővárosi kerületi) hivatalok ágazati szakigazgatási szerveként működő járási építésügyi, illetve a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalokat.

A nem kiemelt építésügyi hatósági ügyekben a járásszékhely települési önkormányzat jegyzője és a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője fog eljárni a járásra kiterjedő illetékességgel.

Az 5000 fő lakosságszámot meghaladó, építésügyi hatósági feladatot nem ellátó településeken lehetővé válik, hogy az önkormányzatok Építésügyi Szolgáltatási Pontot működtessenek.

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosításával lehetővé válik, hogy azok a vállalkozók, akik további alvállalkozót nem foglalkoztatnak (maguk végzik a munkát), vagy a Ptk. szerinti rokonsági fokozatú személyek számára végeznek építőipari kivitelezési tevékenységet, és legalább az elvégzett munka tekintetében szakmunkás-képesítéssel rendelkeznek felelős műszaki vezető nélkül végezhessenek építőipari kivitelezési tevékenységet.

Csökken az adminisztrációs teher, hiszen bevezetésre kerül 2013.07.01-től az e-építési napló, a papír alapon naponta több másolati példányban is vezetett építési napló helyett.

A teljesítés igazolások építési naplóban történő szabályozásával a kifizetés esélye növekszik, lehetővé válik a használatbavételi engedélyek megszerzése felelős műszaki vezetői nyilatkozat benyújtása nélkül.

A vállalkozói építőipari kivitelezői névjegyzék adattartalmának növelése lehetőséget biztosít arra, hogy a kivitelezők a pénzügyi és szakmai alkalmasságukat alátámasztó dokumentumokat ingyenesen bárki számára hozzáférhetővé tehessék.

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1. számú melléklete módosította a kivitelezési dokumentáció tartalmát: "9. Részletes, minden szakágra kiterjedő tételes költségvetés-kiírás, mennyiségi kimutatással."

A többi kormányrendelet-módosítás technikai jellegű módosításokat tartalmaz.

 

Módosító jogszabály: 322/2012. (XI. 16.) Kormányrendelet

Hatálybalépés: 2012. november 17., 2013. január 1., 2013. július 1.

 

 

vissza