Kapcsolat

.

.

Tuba Építész Iroda

06-20-385-62-40

06-30-472-57-36

tubaepitesziroda@gmail.com

drhodosykft@gmail.com

.

.

Szakmai működési terület:

Budapest és Pest megye

.

.

Id. Tuba Imre

okl. építész építőmester,

építész vezető tervező,

épületingatlan vezető szakértő,

építészmérnök műszaki ellenőr,

építőipari felelős műszaki vezető

.

.

Ifj. Tuba Imre

igazgató,

okl. mérnök

.

.

Vajnai Miklós

építészmérnök,

építési műszaki ellenőr,

felelős műszaki vezető,

építész és statikus tervező,

építésügyi műszaki szakértő,

tartószerkezeti (statikus) szakértő

.

.

Hetessy Miklós

okl. építészmérnök,

felelős építész tervező,

építési műszaki ellenőr,

felelős műszaki vezető

.

.

Tuba Építészmester Kft.

tubaepitesziroda@gmail.com

.

.

Dr. Makó Klaudia

ügyvéd, adótanácsadó

.

Dr. Hodosy Tanácsadó Kft.

drhodosykft@gmail.com

.

A CPR, a teljesítménynyilatkozat és a CE-jelölés

2013.02.27.

Az Építési Termék Rendelet (CPR), a teljesítménynyilatkozat és a CE-jelölés

 

 

Az Építési Termék Rendelet (CPR),

 a teljesítménynyilatkozat és a CE-jelölés

  

 

Az építési termékek az Európai Unió áruk szabad mozgására vonatkozó szabályai, valamint az épületek biztonságára, az egészségre, a tartósságra, az energiatakarékosságra és a környezetvédelemre vonatkozó szabályok hatálya alá tartoznak.

2011-ben született meg az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete az építési termékek forgalmazására vaonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről.

Construction Product Regulation (CPR).

A CPR célja az építési termékekre alkalmazandó jogi keret egyszerűsítése. A rendelet meghatározza az építési termékek forgalomba hozatalának feltételeit, továbbá az építési termékek teljesítményének értékelésére vonatkozó követelményeket, valamint a CE-jelölés használatának feltételeit.

A CPR egy része már 2011. április 24-től hatályos, de az érdemi részét, amely az építési termékek forgalmazására vonatkozik, csak 2013. július 01-től kell alkalmazni.

Az új EU-s rendelet teljes körű hatályba lépése miatt 2013. július 01-én hatályon kívül helyezik a hazai jogszabályt, azaz az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának részletes szabályairól szólól 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM ergyüttes rendeletet. Helyette új jogszabály készül.

Teljesítménynyilatkozat és a CE-jelölés:

A CPR alapján a CE-jelölés jelentése megváltozik. A gyártónak a CE-jelölés jogszerű elhelyezéséhez a mostani megfelelőségigazolás helyett egy teljesítménynyilatkozatot kell tennie, amellyel nem egy műszaki specifikációnak való megfelelésről nyilatkozik.

Mert a teljesítménynyilatkozatban a terméknek a műszaki specifikációban meghatározott (praktikusan a tervezett felhasználásnak megfelelő) lényeges termékjellemzőiről kell a gyártónak nyilatkoznia.

Amennyiben a gyártó egy termék forgalomba hozatala mellett dönt, és az harmonizált szabvány tárgyát képezi, az alábbi információkat tartalmazó nyilatkozatot kell kiállítania a termék teljesítményéről: a terméktípus meghatározása; a termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendeletek; őrzésére szolgáló rendeletek; a termék egy vagy több rendeltetése; a nyilatkozatban foglalt teljesítmények.

A teljesítménynyilatkozatban a vizsgálatok alapján legalább egy termékjellemző értéket meg kell adni. De az nem biztos, hogy a termék tényleges teljesítőképessége megfelelő mértékű a termék betervezéséhez, illetve beépítéséhez, amennyiben arra a termékjellemzőre vonatkozóan egy adott ország nemzeti követelményt határozott meg.

Majd a teljesítménynyilatkozat kiállítását követően a gyártónak el kell helyeznie a terméken a CE-jelölést.

A fentiek alapján is látható, hogy a nemzeti követelmények nagy hangsúlyt kapnak, hiszen a megfelelő követelményszintek meghatározásával szabályozható egy adott országban egy adott felhasználási területen a beépítésre kerülő építési termékek teljesítményszintje.

A felelős építésztervező kötelezettségei: a tervező feladata, hogy a tervezési programban vagy az építési engedélyezési építészeti műszaki dokumentációban az elvárt műszaki teljesítményeket (az építtető egyetértésével) meghatározza az elvárt teljesítményadatokkal rendelkező építési termékek kiválasztásával. A kiviteli tervek készítése során pedig legalább az elvárt teljesítményadatokkal rendelkező építési termékeket kell kiválasztania.

 

 

vissza