Az építésüggyel összefüggő kormányrendeletek módosításáról

2012.10.25.

A Kormány 2012. október 10-én elfogadta az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló előterjesztést.

  

Az építésüggyel összefüggő kormányrendeletek módosításáról

 

A Kormány ennek keretében döntött a vállalkozások adminisztratív terheinek a csökkentéséről, az építésügyi engedélyezési eljárások jelentős felgyorsításáról, valamint az elektronikus ügyintézés bevezetésének a szabályairól.

Létrehozott egy összevont telepítési eljárást, így egy komplex döntéshozatali eljárásban párhuzamosan kerülhet sor a településrendezési tervek módosítására, az építési beruházások hatásvizsgálatára és engedélyezésére.

Ugyancsak az egyszerűsítés jegyében módosított a Kormány még 19 további kormányrendeletet, amelyek a nemrégiben elfogadott Építési Törvény új elemeit szabályozzák.

Létrejött az Országos Dokumentációs Építésügyi Központ, bevezetésre kerül az elektronikus építési napló.

A kisvállalkozások helyzetét javíthatja, hogy külön jogszabályban meghatározott feltételek esetén felelős műszaki vezető közvetlen részvétele nélkül is végezhetnek bizonyos kivitelezési szaktevékenységeket, megfelelő szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkező dolgozó irányításával.

Jelentős újítás a településkép-védelmi hatáskör létrehozása, amely a polgármesterek számára biztosít érdemi hatáskört az építési engedélyezés során.

Külön rendelet határozza meg a jegyzők és a járási hivatalok építésügyi feladatait és illetékességi területét.

 

vissza