• Szerelt táblás homlokzatburkolat szakkivitelezés

  Szerelt táblás homlokzatburkolat szakkivitelezés

  Gólyafészek Bölcsőde - Budapest, XVII. kerület (Rákosmente)

 • Székház felújítás - felelős műszaki vezetés

  Székház felújítás - felelős műszaki vezetés

 • Energiatakarékos lakóház építés (FMV)

  Energiatakarékos lakóház építés (FMV)

 • Építészeti műszaki tervezés

  Építészeti műszaki tervezés

 • Új üzemcsarnok - építési műszaki ellenőrzés

  Új üzemcsarnok - építési műszaki ellenőrzés

 • Belsőépítészet - tervezés és kivitelezés

  Belsőépítészet - tervezés és kivitelezés

 • Épületasztalos - szaktervezés és szakkivitelezés

  Épületasztalos - szaktervezés és szakkivitelezés

 • Lakatos - szaktervezés és szakkivitelezés

  Lakatos - szaktervezés és szakkivitelezés

 • Bútorasztalos - szaktervezés és szakkivitelezés

  Bútorasztalos - szaktervezés és szakkivitelezés

 • Épület felújítás, korszerűsítés

  Épület felújítás, korszerűsítés

  Műemléki rekonstrukció - tervezés és kivitelezés

 • Új irodaház - építési műszaki ellenőrzés

  Új irodaház - építési műszaki ellenőrzés

 • Új borászat - építész projektmenedzsment

  Új borászat - építész projektmenedzsment

 • Műszaki ingatlankezelés, épületkarbantartás

  Műszaki ingatlankezelés, épületkarbantartás

 • Új üzemcsarnok - építési műszaki ellenőrzés

  Új üzemcsarnok - építési műszaki ellenőrzés

 • Szakkivitelezés - felelős műszaki vezetés

  Szakkivitelezés - felelős műszaki vezetés

 • Új családi ház - építészeti műszaki tervezés

  Új családi ház - építészeti műszaki tervezés

Az építész és mérnöki új szakmagyakorlási rendeletről

2013.08.14.

A Magyar Közlöny 119. számában hirdették ki az építésügyi szakmagyakorlási tevékenységet szabályozó új kormányrendeletet.

 

 

 

266/2013. (VII. 11) Kormányrendelet

az építésügyi és az építésüggyel összefüggő

szakmagyakorlási tevékenységről

 

 

A szóban forgó rendelet minden szakembert érint, aki a tervezés vagy a kivitelezés során részt vesz az épületek, építmények létrehozásában, az új rendelet széles körűen szabályozza az építésügyi szakmagyakorlás kérdéskörét.

Hatálya kiterjed: a településrendezési tervezési, az építészeti műszaki tervezési, a településrendezési szakértői, az építésügyi műszaki szakértői, az építési műszaki ellenőri, a felelős műszaki vezetői és az energetikai tanúsítói tevékenységre. Továbbiakban együtt: szakmagyakorlási tevékenység;

Az új kormányrendelet hatálya kiterjed még: a szakmagyakorlási tevékenységet folytatók körére, a tevékenységük folytatásának részletes feltételeire, az eljáró hatóság kijelölésére, a jogosultság megállapítására, valamint a névjegyzék vezetésére vonatkozó előírásokra, a szakmagyakorlási tevékenységre vonatkozó szerződések tartalmi követelményeire, a szerződést biztosító mellékkötelezettségekre, illetve a szerződés teljesítésére vonatkozó szabályokra; 

A rendelet hatálya kiterjed továbbá: a szakmagyakorlási tevékenységet folytatókra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokra, az építmények építészeti műszaki tervezése során végzehető feladatok körére, valamint az építészeti műszaki tervezési tevékenység ellátásáért felszámítható tervezési díj tartalmára, az építészeti műszaki tervezés során a tervezési díjfizetési kötelezettség nem teljesítése tárgyában hozott, az építészeti műszaki tervezőt marasztaló jogerős bírósági ítéletről szóló értesítést vagy a nemfizetési jelzést követően lefolytatandó vizsgálat és az ennek alapján megállapítható jogkövetkezmények részletes szabályaira, a szakmai kamarák által a szakmagyakorló tevékenységére vonatkozó szabályok be nem tartása esetén kiszabható bírság mértékére és a szabálytalan tevékenység jogkövetkezménye megállapítására.

 

Az új szabályok három csoportra bontják az eddigi szakmagyakorlási tevékenységeket:

A.) - Az engedélyhez kötött szakmagyakorlási tevékenység:

 • településrendezési tervezési, építészeti műszaki tervezési, településrendezési szakértői, építésügyi műszaki szakértői, építési műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői tevékenység a névjegyzéket vezető szerv engedélyével folytatható. 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. 3. § (1) bek. 

B.) - A bejelentéshez kötött szakmagyakorlási tevékenység:

 • aki energetikai tanúsítói tevékenységet kíván folytani, köteles az erre irányuló szándékát a hivatalos szakmai névjegyzéket vezető szervnek bejelenteni. 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. 4. §.

C.) - Az engedély vagy bejelentés nélkül végezhető tevékenység:

 • az építésügyi beruházáslebonyolítói tevékenység 2014. január 1-ét követően bejelentési kötelezettség teljesítése nélkül folytatható. 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. 47. § (11) bek.

 

2014. január 1-től a szakmagyakorlási tevékenység megnevezés körébe tartozik: a településrendezési tervezési, az építészeti műszaki tervezési, a településrendezési szakértői, az építésügyi műszaki szakértői, az építési műszaki ellenőri, a felelős műszaki vezetői és az energetikai tanúsítói tevékenység.

Azon szakmagyakorlási jogosultságok tekintetében, amelyeket a szóban forgó Szakmagyakorlási rendelet 1. és 2. melléklete nem tartalmaz (kivéve az építésügyi igazgatási szakértői és a geodéziai tervezési szakterületet, amelyeket 2014. július 1-ét követően majd engedély nélkül lehet folytatni) a Szakmagyakorlási rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belül (vagyis: 2013. szeptember 1-ig) a területi kamara titkára köteles a jogosultság megszűnéséről a szakmagyakorlót írásban értesíteni. 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. 47. § (6)-(8) bek.

 

 

 

vissza

Kapcsolat

.

.

Tuba Építész Iroda

+36308207304

tubaepiteszmester@gmail.com

Tuba Építészmester Kft.

.

.

Szakmai működési terület:

Budapest és Pest vármegye

.

.

Id. Tuba Imre   (1947 - 2020)

okl. építész építőmester,

óraadó építésztanár,

építész vezető tervező,

épületingatlan vezető szakértő,

építészmérnök műszaki ellenőr,

építőipari felelős műszaki vezető,

regisztrált építőipari kivitelező

.

.

Ifj. Tuba Imre

igazgató,

okl. mérnök

.

.

Dr. Hodosy Tanácsadó Kft.

drhodosykft@gmail.com

ingatlan és építési jog

.

Hírek

Megosztás