E-építési napló

2013.01.24.

Elektronikus építési napló

 

 

        E-építési napló 

 

Elektronikus építési napló

 

 

Az építőipari kivitelezési tevékenység is fokozatosan elektronizálásra kerül, hiszen 2013. július 01-től bevezetésre kerül az építésügyért felelős miniszter által működtetett internetes alapú elektronikus építési naplót (e-napló).

Az elektronikus építési naplónak több, az építőipari kivitelezési tevékenységet érintő dokumentum is a része lesz majd, így a felmérési napló és a teljesítési igazolási napló is. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy mind az e-napló, mind a felmérési napló és a teljesítési igazolási napló nem a hagyományos papír formában lesz vezetve, hanem egy számítógépes program segítségével elektronikusan. Ilyenformán pedig ezek a dokumentumok is könnyebben követhetővé válnak.

Az építőipari kivitelezésről szóló jogszabályban, a 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendeletben előírt elektronikus építési napló, illetve a részét képező elektronikus teljesítésigazolás vezetésének kötelezettségét is a 2013. július 01-ét követően megkezdett építőipari kivitelezési tevékenységre kell majd alkalmazni.

A 2013. július 01-ét megelőzően megkezdett építőipari kivitelezési tevékenység esetén a vállalkozó kivitelezőnek 2014. január 01-ig van lehetősége a vonatkozó jogszabálynak, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek a 2013.07.01-et megelőző, az építési napló vezetésére és a teljesítésigazolásra vonatkozó (régi) előírásai szerint teljesíteni az építési napló vezetési kötelezettségét, illetve a teljesítésigazolás kiadását.

A legnagyobb változás pedig az, hogy a jövőben az építési napló nem a kivitelezőhöz, hanem a beruházáshoz lesz rendelve. Mert most, ha egy építési beruházáson jelenleg például 15 vállalkozó kivitelező vesz részt, akkor jelenleg 15 db építési naplót kell vezetni hasonló tartalommal, a jövőben viszont egyet elektronikusan.

Ez az új formátum az egyszerűsítést is lehetővé teszi, nem kell például naponta ötször adatokat regisztrálni, hiszen az építési napló központilag elérhető lesz.

A 2013. júliusi bevezetés pedig azért vált szükségessé, mert ez egy felkészülési folyamat része, amely például védelmet fog jelenteni az alvállalkozó kivitelezők számára is, ez egyébként az egyik cél is volt.

Az elektronikus építési napló a többi között a feketegazdaság elleni küzdelmet is szolgálja, valamint az elképzelések szerint a lánctartozások kialakulása ellen is véd majd.

Mert az Országos Elektronikus Építésügyi Nyilvántartásnak (OÉNY-nek) ez az újfajta elektronikus szolgáltatása (mivel egy központi tárhelyen történik majd egy adott hozzáféréssel) hatékony kontroll-lehetőséget is biztosít.

Ugyanakkor ez a kontroll garancia is egyben a kisvállalkozások számára, hogy ők is bekerülnek ebbe a rendszerbe. Mert már több esetben előfordult ugyanis az a probléma, hogy az alvállalkozó kivitelezők szerződés nélkül vagy éppen bejelentés nélkül dolgoznak, és amikor kérnék a munkájuk ellenértékét, akkor kiderül, hogy bizony nincs dokumentáció, amivel az igényüket alátámaszthatnák, igazolhatnák.

Az elektronikus építési naplót a fővállalkozó kivitelező nyitja meg és a vele szerződésben álló alvállalkozó kivitelezői számára is ő nyit meg újabb és újabb felületeket, akik aztán a saját alvállalkozó kivitelezőikkel teszik meg ugyanezt.

A magyar vállalkozó kivitelezői piaramis általában többszintű, ahol például a nagyedik vagy az ötödik szinten már nagyon kis vállalkozások vannak. Ezek a jellemzően egyszemélyes vagy néhány személyes mikrovállalkozások, amelyek általában nem rendelkeznek megfelelő infrastruktúrával, hogy ők maguk jelentkezzenek be a fent említett rendszerbe, hiszen nem biztos, hogy van megfelelő számítógépük, laptopjuk, illetve általában többségük nem ért a számítógép és a szoftverek szakszerű kezeléséhez sem.

Ezért az ő építési naplóvezetésüket a felettük álló vállalkozó kivitelezői szint átvállalhatja. Mégpedig oly módon, hogy a fővállalkozó vagy megrendelő vállalkozó kivitelező a vele szerződéses viszonyban álló alvállalkozó kivitelezők e- naplójának vezetését átvállalja.

A fővállalkozó vagy megrendelő vállalkozó kivitelező az alvállalkozó kivitelező e-alnapló vezetésének átvállalása esetén ezen alvállalkozó kivitelezővel szerződéses viszonyban álló további alvállalkozó kivitelezők e-alnaplójának a vezetését is átvállalhatja. Az építési napló vezetésének átvállalását, átadását mindkét fél jóváhagyásával kell rögzíteni az e-naplóban.

Az építési naplóvezetés átvállalása nem vonatkozhat azokra a naplórészekre és mellékletekre, amelyeket kizárólag a naplóvezetésre kötelezett tölthet ki, így a teljesítésigazolási naplóra, az elektronikus alvállalkozói nyilvántartásra és a gyűjtőnaplóra.

 

 

 

vissza