E-közigazgatás az építésügyi hatósági engedélyezésben

2012.05.16.

Az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer, az ÉTDR lesz az e-közigazgatás azon új szolgáltatása, amely az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban lehetővé teszi az elektronikus kérelem- és tervbeadást, valamint az elektronikus ügyintézést...

 

E-közigazgatás az építésügyi hatósági engedélyezésben

 

Az építésügyi igazgatásban dolgozók és az engedélyeztetésben résztvevő építészek hamarosan egy új mozaikszóval ismerkedhatnek meg. Az ÉTDR - Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer lesz az e-közigazgatás azon új szolgáltatása, amely az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásban lehetővé teszi az elektronikus kérelem- és tervbeadást, valamint az elektronikus ügykezelést.

Az ÉTDR az Interneten elérhető, központi szolgáltatásként az engedélyezési tervdokumentáció elektronikus kezelését támogatja. A kérelmezők ügyfélkapus azonosítással egy egységes építésügyi hatósági felületen nyújthatják be engedélyeik vagy igazolásaik iránti kérelmeiket, és az ehhez szükséges mellékleteket elektronikusan csatolhatják. A rendszer lehetőséget ad a jogutódlási, a határidő-hosszabbítási és jogorvoslati eljárások kezdeményezésére is. Az új eljárási rend azon kérelmezőknek is könnyebbséget hoz, akik nem kívánnak élni az e-ügyintézés kényelmével, mivel a rendszerbe kapcsolt Kormányablakok révén a hatóságinál rugalmasabb ügyfélfogadást tesz lehetővé.

A mellékletek központi kezelése lehetővé tesz azt is, hogy a szakhatóságok, a közreműködő szervezetek, illetve az ügyfelek is az ÉTDR szolgáltatásait használva tekinthessék meg a terveket. A szakhatóságok a rendszer keretében ellenőrizhetik ezeket, majd az állásfoglalásokat is ide töltik fel, a dokumentációt elektronikus keltezéssel, aláírással és pecséttel látják el. Ha az ügyben másodfokú döntés szükséges, a másodfokú hatóság ugyancsak az ÉTDR rendszeren keresztül tekintheti meg a műszaki dokumentációt.

Az engedélyezési eljárások folyamata gyorsabbá és átláthatóbbá válhat. Pontosabban megfogalmazott kérelmek és alaposabban kidolgozott, átláthatóbb dokumentációk születhetnek, így csökkenhet a hiánypótlások száma is, ezáltal akár jelentősen csökkenhet az engedély megszerzéséhez szükséges idő is. A jelenlegi adminisztratív terhek csökkentésével a hatósági oldalon több energia maradhat a szakmai előkészítésre, a megalapozottabb döntésekre, ezzel a vitás helyzetek többsége is elkerülhetővé válhat.

Egyébiránt nem elhanyagolható szempont a környezeti terhelés mérséklése: jelentős mértékben csökkenhet az építészirodák és a hatóságok papírfelhasználása, és így a továbbításhoz és a tároláshoz szükséges energia is.

Az ÉTDR bevezetése a 2012. év végére várható. A rendszer kialakítása során a többi között meg kell teremteni az illetékek elektronikus fizetésének, a postai elektronikus szolgáltatások igénybevételének, a földhivatali adatok átvételének a lehetőségét, és meg kell oldani az iratkezelési rendszerekkel történő integrációt is. Az ÉTDR ezekkel válhat majd az egységes szemléletű e-közigazgatási rendszer részévé.

 

vissza