OÉNY

2013.01.16.

Országos Elektronikus Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY)

 

 

OÉNY

 

Országos Elektronikus Építésügyi Nyilvántartás 

 

 

Az Országos Dokumentációs és Információs Központ (ODIK), az Országos Elektronikus Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) és az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR) a lényeget tekintve egymásra épülő struktúrát alkotnak.

A 2012-ben módosult Építési Törvény (az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény) hozta létre 2013.01.01-én, már megújult formában az ODIK-ot.

Az Országos Dokumentációs és Információs Központ (ODIK) az építésügy, valamint a településfejlesztés és -rendezés körébe tartozó dokumentációk és adatok központi gyűjteménye és nyilvántartása, amely magában foglalja a nyilvántartás működéséhez szükséges, valamint az abban létrehozott adatállományt, dokumentációkat és adatokat is.

Így az ODIK a tárolt dokumentumok körének kiszélesítése mellett az OÉNY-t is működteti. Az Országos Elektronikus Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) az építésügy körébe tartozó hatósági és szakmai tevékenységeket kiszolgáló elektronikus alkalmazások, dokumentációk és adatállományok egységes, elektronikus formában működtetett központi rendszere, amely a több száz helyen papír alapon vezetett különféle tartalmú nyilvántartást váltja fel.

Az OÉNY alkalmas arra, hogy központi webes kezelőfelületén keresztül (elektronikus alkalmazásai segítségével) egy megadott helyrajzi számhoz rendelje a keresett adatokat, lényegesen megkönnyítve így az adatokkal dolgozó hatóságok munkáját, illetve az egyes részadatok tekintetében a szakmagyakorók munkáját is egyaránt.

Az Országos Elektronikus Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) tevékenységét elősegító elektronikus alkalmazások (programok): az e-építési napló; az e-tanúsítás; az e-szankció és az e-bírság; az ÉTDR; az Építésügyi Monitoring; az e-statisztika.

 

 

 

vissza