Részletek az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló rendeletről

2012.09.12.

Módosult az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) tárca nélküli miniszteri rendelet (TNM).

 

Részletek a 40/2012. (VIII. 13.) BM rendeletről

az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról

 

A szóban forgó rendeletmódosítás három lépcsőben lép hatályba, az első módosítás 2012. augusztus 28-án, a második módosítás 2013. január 9-én és a harmadik módosítás 2013. július 9-én lép hatályba.

A 2012. augusztus 28-án hatályba lépett módosítás főbb elemei a következők, a rendelet által definiált fogalmak köre jelentősen bővül, egyes fogalmak meghatározása pedig változik.

A következő fogalmak kerülnek bevezetésre:

  • alternatív rendszer: a megújuló energiaforrásokon alapuló decentralizált energiaellátási rendszer, a kapcsolt energiatermelés, táv- vagy tömbfűtés és -hűtés, vagy hőszivattyús rendszer;
  • épületelem: a határoló szerkezetek vagy az épületgépészeti rendszerek valamely eleme;
  • épületgépészeti rendszer: az épület vagy önálló rendeltetési egység fűtésére, hűtésére, szellőztetésére, melegvíz-ellátására, világítására, vagy ezek kombinációjára szolgáló berendezések és a vezetékrendszerek összessége;
  • határoló szerkezet: az épület fűtött, szellőztetett, hűtött belső helyiségeit a külső környezettől vagy az épület fűtetlen, szellőzés nélküli helyiségétől elválasztó épületszerkezet;
  • kapcsolt energiatermelés: hő- és villamos vagy mozgási energia egyetlen folyamat során, egyidejűleg történő előállítása;
  • primerenergia: az a megújuló és nem megújuló energiaforrásból származó energia, amely nem esett át semminemű átalakításon vagy feldolgozási eljáráson.

A meglévő fogalmak közül módosult a jelentős mértékű felújítás fogalma is.

Az első lépcsős módosítás során újra megállapításra kerül a rendelet 2. és 3. melléklete.

A 2. melléklet a számítási módszerről szól, ha részletesen áttanulmányozzuk a mellékletet, akkor érzékelhető, hogy sok újdonság nem található az új mellékletben, maradnak a képletek inkább pontosításra kerül némelyik táblázat.

A 3. melléklet a jelöléseket, a számítás során használt fogalmakat és tervezési adatokat tartalmazza, itt is kisebb pontosítások kerülnek megállapításra.

A 2013. január 9-én hatályba lépő módosítás egyik fő eleme, hogy a hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú, közhasználatú, és az 1000 m2 feletti hasznos alapterületű épületekkel kapcsolatban állapít meg követelményeket és a miniszteri rendelet 1. mellékletét egészíti ki.

A módosítás szerint a hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú, közhasználatú, és az 1000 m2 feletti hasznos alapterületű új épületnek a tervezési programban és az építészeti műszaki dokumentációban vizsgálni és rögzíteni kell a műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból az alternatív rendszerek alkalmazásának lehetőségét a miniszteri rendelet 4. mellékletében foglaltak vagy az MSZ EN 15459 szabványban leírt számítási módszer szerint.

Az alternatív rendszerek elemzését el lehet végezni egyedi épületekre vagy hasonló épületek csoportjaira vagy azonos területen lévő, azonos adottságú épülettípusokra vonatkozóan, illetve közös fűtési vagy hűtési rendszer esetében valamennyi, a rendszerre rákötött épületre vonatkozóan is.

Meglévő hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú, közhasználatú, és az 1000 m2 feletti hasznos alapterületű épület energia megtakarítási célú felújításakor az építési - szerelési munkával érintett épületelemeknek meg kell felelniük a miniszteri rendelet 1. mellékletének az I. és V. részében meghatározott követelményeknek.

Meglévő hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú, közhasználatú, és az 1000 m2 feletti hasznos alapterületű épület bővítésekor, ha a bővítés mértéke nem haladja meg a bővítendő épület hasznos alapterületének 100%-át, az új határoló szerkezeteknek meg kell felelniük a miniszteri rendelet 1. mellékletének az I. és V. részében meghatározott követelményeknek.

Kiegészítésre kerül az 1. melléklet az épületgépészeti rendszerre vonatkozó előírásokkal.

A harmadik lépcsős módosítás során már nem csak a hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú, közhasználatú, és az 1000 m2 feletti hasznos alapterületű új épületekre vonatkoznak, hogy a tervezési programban és az építészeti műszaki dokumentációban vizsgálni és rögzíteni kell a műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból az alternatív rendszerek alkalmazásának lehetőségét a miniszteri rendelet 4. mellékletében foglaltak vagy az MSZ EN 15459 szabványban leírt számítási módszer szerint, hanem minden új épület esetén.

 

A módosító jogszabály: 40/2012. (VIII. 13.) BM rendelet

Hatálybalépés: 2012. augusztus 28., 2013. január 9., 2013. július 9.

 

vissza