Részletek az OTÉK módosításról

2012.08.14.

Az építési követelményeket érintő módosítások célja a szabályozás életszerűbbé, egyszerűbbé tétele, az indokolatlan költségnövelő előírások megszüntetése, a szakmai követelményeknek megfelelő, a jogbiztonságot jobban szolgáló szabályozás a biztonsági követelmények betartására figyelemmel.

 

Részletek az OTÉK módosításról

 

Az építésügyi jogszabályok felülvizsgálata keretében jelentek meg az OTÉK átfogó módosítását tartalmazó 90/2012. (IV. 26.) és 211/2012. (VII. 30) kormányrendeletek.

A módosítások egy része már hatályos, más részük pedig 2013. januárjában lép hatályba.

Az elsősorban az egyszerűsítést, az átláthatóságot szolgáló módosítások a jogszabály szinte minden területét érintik.

A többi között módosultak például: a területrendezésre, a járművek elhelyezésére, az akadálymentességre, a vagyonvédelmi követelményekre, valamint a nyílászárók, a vészkijáratok kialakítására vonatkozó előírások. 

Ezév májusában került kihirdetésre az (OTÉK) országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításának az első része.

Az első rész a településrendezési követelmények változásait tartalmazta, például: parkolás, épületmagasság-számítás, amelyek 2013. január 1-jén lépnek hatályba.

A második rész, az építési követelményeket tartalmazó rendelkezések notifikációs eljárás alatt álltak. Megküldésre kerültek az Európai Unióhoz és a jóváhagyást követően kerülhetett csak sor a kihirdetésére a 211/2012. (VII. 30.) Korm. rendeletben.

Jelentős változás, hogy az OTÉK definiálja a tervezési program fogalmát, és rendelkezései megerősítik a jelentőségét.

Az általános előírásokon belül a "Használati biztonság" alcím "Biztonságos használat és akadálymentesség" címre változott.

Ezzel összhangban kiegészült a közhasználatú épületek kötelező akadálymentesítésére vonatkozó szabályozással, illetve részletes rendelkezésekkel az "Építményszerkezetek" fejezet ide kapcsolódó paragrafusain belül.

A változások szem előtt tartják a minimális energiafelhasználás és a megújuló energiák felhasználásának az elősegítését.

A fejezet kiegészült "Vagyonvédelem" és "Természeti erőforrások fenntartható használata" című bekezdésekkel.

Az "Épületszerkezetek" alcím a következetes fogalom-használat jegyében "Építményszerkezetek"-re változott.

A 2012. július 30-i Magyar Közlönyben jelent meg az OTÉK mintegy 15 oldalas módosítása. A sok apró változást tartalmazó kormányrendelet 2012. augusztus 7-én lépett hatályba.

Egyebek között változnak az akadálymentesség előírásai, a lépcsők, rámpák szabályozása (például: eddig 1,90 belmagasság is elég lehetett lépcső felett, most már indokolt esetben is csak 2,00), változnak a helyiségek szabályai (például: már a legkisebb szélesség mellett a legkisebb mélység is korlátozott 1,10 méterben).

Sok apróság változik, például: bevezetésre kerül az olaszlépcső (a lejtős fokú lépcső) fogalma, a fémlemez tetőkre mindig kötelező a hófogó.

Emellett bevezetésre került a tervezési program fogalma, és előírásra került számos vagyonvdelmi és fenntarthatósági követelmény is.

Az OTÉK 1. mellékletében szereplő több fogalom lényegesen módosult és több új fogalom is bevezetésre került a jobb értelmezhetőség és az egységesebb alkalmazhatóság, jogértelmezés érdekében.

A fogalmak közül kiemelkedő jelentőségű például: a beépítési sűrűség és az építési telek.

 

Módosító jogszabály: 90/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet

Módosító jogszabály: 211/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet

Hatálybalépés: 2012. augusztus 7.

 

 

vissza