Kapcsolat

.

.

Tuba Építész Iroda

06-20-385-62-40

06-30-472-57-36

tubaepitesziroda@gmail.com

drhodosykft@gmail.com

.

.

Szakmai működési terület:

Budapest és Pest megye

.

.

Id. Tuba Imre

okl. építész építőmester,

építész vezető tervező,

épületingatlan vezető szakértő,

építészmérnök műszaki ellenőr,

építőipari felelős műszaki vezető

.

.

Ifj. Tuba Imre

igazgató,

okl. mérnök

.

.

Vajnai Miklós

építészmérnök,

építési műszaki ellenőr,

felelős műszaki vezető,

építész és statikus tervező,

építésügyi műszaki szakértő,

tartószerkezeti (statikus) szakértő

.

.

Hetessy Miklós

okl. építészmérnök,

felelős építész tervező,

építési műszaki ellenőr,

felelős műszaki vezető

.

.

Tuba Építészmester Kft.

tubaepitesziroda@gmail.com

.

.

Dr. Makó Klaudia

ügyvéd, adótanácsadó

.

Dr. Hodosy Tanácsadó Kft.

drhodosykft@gmail.com

.

Tájékoztató az Építési Törvény módosításáról

2012.05.12.

2012. május 15-től módosul az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv), a többi között a következők szerint...

 

Tájékoztató az Építési Törvény módosításáról 

 

Aki érvényes tervezői jogosultság nélkül végez építési engedélyhez kötött építészeti műszaki tervezési tevékenységet, azt az építésügyi hatóság 100.000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtja. [Étv. 33. § (2) bekezdés].

Az energetikai tanúsítói tevékenységet végző személyt, ha adatszolgáltatásra vonatkozó jogszabályi kötelezettségét megszegi, a névjegyzéket vezető szerv 20.000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtja. [Étv. 38/C. § (4) bekezdés].

Aki a felvonó vagy mozgólépcső (mozgójárda) létesítésére, üzembe helyezésére, rendeltetésszerű használatára, alkalmasságának ellenőriztetésére, biztonságtechnikai felülvizsgálatára vonatkozó kötelességét megszegi, azt a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, mint műszaki biztonsági hatóság

a,) természetes személy esetén 300.000 forintig,

b,) jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet esetén 500.000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtja. [Étv. 60. § (4) bekezdés].

 

vissza