Tájékoztató az Építési Törvény módosításáról

2012.05.12.

2012. május 15-től módosul az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv), a többi között a következők szerint...

 

Tájékoztató az Építési Törvény módosításáról 

 

Aki érvényes tervezői jogosultság nélkül végez építési engedélyhez kötött építészeti műszaki tervezési tevékenységet, azt az építésügyi hatóság 100.000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtja. [Étv. 33. § (2) bekezdés].

Az energetikai tanúsítói tevékenységet végző személyt, ha adatszolgáltatásra vonatkozó jogszabályi kötelezettségét megszegi, a névjegyzéket vezető szerv 20.000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtja. [Étv. 38/C. § (4) bekezdés].

Aki a felvonó vagy mozgólépcső (mozgójárda) létesítésére, üzembe helyezésére, rendeltetésszerű használatára, alkalmasságának ellenőriztetésére, biztonságtechnikai felülvizsgálatára vonatkozó kötelességét megszegi, azt a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, mint műszaki biztonsági hatóság

a,) természetes személy esetén 300.000 forintig,

b,) jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet esetén 500.000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtja. [Étv. 60. § (4) bekezdés].

 

vissza