Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ)

2013.04.26.

A 2013. évi XXXIV. törvény egy teljesen új jogitézményt hoz létre, ez az új szerv a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ).

 

 

 

Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ) 

 

 

A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ) fogalmát, működését és a már meglévő jogi szabályozási környezetbe illesztését az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény tartalmazza.

A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ) az érintett fél kérelmére és megbízásából kizárólag a tervezési, építési, kivitelezési feladatok teljesítéséhez kapcsolódó szakkérdéseket vizsgálja. Egy esetleges perben, a felmerülő szakkérdésekben a bíróság a TSZSZ szakvéleményére alapozhatja az ítéletét.

A tervezési, építési, kivitelezési szerződés teljesítésével kapcsolatos, a törvényben meghatározott kérdésekben a megrendelő, a kivitelező vagy az alvállalkozó (továbbiakban együtt: fél) megbízására a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ) szakértői véleményt ad, ha a teljesítésigazolást nem adták ki, a kiadása vitás, vagy a teljesítésigazolást kiadták ugyan, de annak alapján a kifizetés nem történt meg. A szakértői vélemény jogszabályban meghatározott díjazás ellenében kérhető.

A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ) eljárása a Magyarországon történő építési beruházásokra terjed ki. Az építési beruházás fogalmát az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (az Építési Törvény) határozza meg, eszerint: építési beruházás az építési tevékenység megvalósításával összefüggésben végzett gazdasági és építésügyi tevékenységek összessége.

A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ) véleményét a szerződést biztosító mellékkötelezettségek érvényesíthetőségéhez is lehet kérni, amennyiben az érvényesítés kérdése vitás a szerződő felek között. A szerződést biztosító mellékkötelezettség ebben a kihirdetett törvényben: a bankgarancia, a zálogjog és a kezesség.

A szakértői tanács a vizsgálatot az építés kivitelezés helyszínén végzi el. Az ingatlan birtokosa köteles biztosítani a feltételeket a szakértői vizsgálat elvégzéséhez. Ha a birtokos nem tesz eleget ennek a kötelezettségének, a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ) a fél kérelmére kezdeményezi a rendőrség közreműködését, hogy a helyszíni vizsgálatot meg lehessen tartani.

A szóban forgó törvény hatályba lépése 2013. július 1. A jogszabály módosítja, a korábban ismertetett célok érdekében, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényt, a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényt, a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényt, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényt, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvényt, az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvényt és a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvényt is.

 

 

vissza