Új rendszerben működik a hazai örökségvédelem

2012.10.15.

Változott a műemlékekkel kapcsolatos építésügyi hatáskor

 

 

Új rendszerben működik a hazai örökségvédelem

 

A megszűnő Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) műemléki és régészeti hatósági feladatait a fővárosi és megyei kormányhivatalok veszik át.

A KÖH jogutódja a megalakuló Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ. Az átalakításról szóló kormányrendelet 2012. szeptember 21-én lépett hatályba.

Az átalakítás során az örökségvédelem felügyelete részben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz (KIM) kerül, az építésügy pedig már a kulturális örökségvédelmi törvény legutóbbi módosításával átkerült a Belügyminisztériumhoz.

A régészeti és műemléki hatósági ügyek felügyelete és a szakmai irányítás a BM-hez kerül, a hatósági feladatokat első fokon a fővárosi és megyei kormányhivatalok, másodfokon a fővárosi kormányhivatalban létrehozott Kulturális Örökségvédelmi Iroda veszi át.

A fővárosi és megyei kormányhivatalok közötti koordinációt az újonnan létrejövő Kulturális Örökségvédelmi Szakigazgatási Kollégium látja el a BM szakmai felügyelete alatt.

Az Ásatási Bizottság és a Műemléki Tanácsadó Testület is a BM felügyelete alá fog tartozni, a belügyminiszter tanácsadó testületeként, ezáltal a súlya is nagyobb lesz.

A kormányrendelet értelmében a műemlékekkel, régészeti lelőhelyekkel kapcsolatos szakhatósági feladatokat első fokon a fővárosi és megyei kormányhivatalok, másodfokon a fővárosi kormányhivatalban működő Kulturális Örökségvédelmi Iroda látja el.

Az Iroda javasolja és készíti elő a műemlékké nyilvánítást, végzi a műemlékállomány értékeinek feltárását, revízióját, a tudományos kutatást, a kutatási eredmények feldolgozását és publikálását, részt vesz a műemlékekhez kötődő restaurálások előkészítésében, valamint közreműködik a kivitelezésben.

A régészeti lelőhelyek és a műemlékek nyilvános adatbázisával, nyilvántartásával kapcsolatos feladatok is a Kulturális Örökségvédelmi Irodához kerülnek országos illetékességgel.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások esetében a fővárosi és megyei kormányhivatalok az építésügyi és az örökségvédelmi hatósági hatáskörök egy helyre telepítése miatt a vonatkozó jogszabályok megtartásával, az örökségvédelemmel összefüggő szakhatósági eljárás lefolytatás nélkül hozzák meg a döntésüket.

A Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltató Központnál maradnak a kulturális javakkal kapcsolatos tudományos és hatósági feladatok, illetve az Építészeti Múzeum, a kiemelt nemzeti emlékhelyek és a világörökségi területek védelmével, valamint a határon túli kulturális örökség megóvásával kapcsolatos feladatok.

 

Budapest, 2012. október 15.

 

 

 

Változott a műemlékekkel kapcsolatos építésügyi hatáskör 

 

Az egyes kormányrendeleteknek a műemlékekkel kapcsolatos építésügyi hatáskör változásával összefüggő módosításáról szóló 134/2012. (VI. 28.) Korm. rendeletnek az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletet módosító rendelkezése szerint változott az építésügyi hatósági hatáskör címzettje műemléki ingatlanok esetén.

A kormány elsőfokú építésügyi hatóságként a műemlékek tekintetében az 1/A. mellékletben megjelölt (kistérségi, illetve építési körzetközponti) települési (fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzőjét jelölte ki a mellékletben meghatározott ellátási és készenléti illetékességi terület településeire vonatkozóan.

A műemlékek tekintetében korábban eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok kulturális örökségvédelmi irodáitól az elsőfokú építésügyi hatósági feladatokat 2012. július 01-től a kijelölt települési (kerületi) önkormányzatok jegyzői veszik át, a másodfokú hatáskört pedig a fővárosi, megyei Kormányhivatalok gyakorolják majd.

A műemléket érintő, de építési engedélyezési eljáráshoz nem kötött tevékenységeket (változatlanul) csak az illetékes kulturális örökségvédelmi iroda örökségvédelmi engedélyével lehet végezni.

Az örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenységeknek a meghatározását a 324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése tartalmazza.

A kormányrendelet számos további, a hatáskör változással összefüggő rendelkezést is tartalmaz, többek között rögzíti, hogy építésügyi hatósági engedélyezés során milyen mellékleteket kell a kulturális örökségvédelmi szakhatósághoz intézett megkereséshez csatolni műemlék, műemléki terület és a műemléket érintő módon megvalósuló építési tevékenység esetében.

A megváltozott hatósági és eljárási szabályokat a 2012. július 1-jét követően indult, illetve a megismételt eljárásokban kell alkalmazni, a 2012. július 1-jén már folyamatban lévő ügyeket a jogszabályváltozás nem érinti.

 

Budapest, 2012. július 12.

 

 

vissza