Újabb építész adminisztráció

2013.03.19.

2013.07.01-től az építésztervezők feladata lesz a kiviteli tervek készítése során, vagy az engedélyezési tervben megadni az építési termékek jellemzőit.

 

 

Újabb építész adminisztráció

 

 

Új kormányrendelet készül, amelynek lényege, hasonlóan az EU rendeletben előírtakhoz, hogy a jövőben a gyártó nem a megfelelőséget igazolja, hanem a terméke alapvető jellemzőinek a teljesítményét.

2013. július 01-től az építésztervezők feladata lesz a kiviteli tervek készítése során, vagy az engedélyezési tervben magadni az építési termékek jellemzőit.

A 305/2011/EU rendelet által nem szabályozott, nem harmonizált területre új kormányrendelet készül, amelynek lényege, hasonlóan a rendeletben előírtakhoz, hogy a jövőben a gyártó nem a megfelelőséget igazolja, hanem a terméke alapvető jellemzőinek teljesítményét. Az felelős építésztervezőnek kell megadnia, hogy adott helyen milyen tulajdonságú terméket kell beépíteni.

A legfontosabb, hogy a gyártó 2013. júliustól csak a beépítés szempontjából fontos terméktulajdonságokról nyilatkozik, a felelősség az építésztervezőt terheli, hogy a tervben az elvárt teljesítmény fel legyen tüntetve.

Tudni kell például, hogy: a CE-jelöléssel ellátott PEI I kopásállóságú terméket ne tervezzünk padlónak például folyosóra, ahová PEI IV kopásállóságú burkolatra van szükség. (Hiszen a PEI I-es burkolat padlónak nem alkalmas, de ettől CE-jele lehet).

Az építési termékeknek egyébként jelenleg 608 harmonizáltnak tervezett termékszabványa van, és még további 40 - 50 szabvány kidolgozása várható.

A vonatkozó uniós rendelet célja, hogy egységes forgalombahozatali szabályok legyenek minden tagállamban, és a teljesítménynyilatkozat legyen a közös nyelv a felhasználó és a gyártó között. Ez esetben a felhasználók alatt praktikusan az építésztervezőket és az építőipari kivitelezőket kell érteni.

Kivételt az egyedi, az építkezés helyszínén gyártott, vagy műemlék építménybe beépített, illetve bontott, hagyományos, vagy természetes építési termékek képeznek, ilyenkor a felelős műszaki vezető nyilatkozata alapján építhető be a termék.

A 305/2011/EU rendelet hatályba lépése számos jogi szabályozásváltozással jár együtt. Ilyen például az Építési Törvény 41. §-a, amelynek 3. bekezdése már most, az 1. és a 2. bekezdése pedig 2013. július 01-től lesz hatályos, a 312/2012-es "Engedélyezési Kódex" az építésfelügyelet feladatának írja elő a teljesítményjellemzők tervdokumentációban való feltüntetésének ellenőrzését (a 8. melléklet 1.1.5 pontja).

E szerint a fontos, lényeges tulajdonságokról már az építési engedélyezési tervben (műleírásban) nyilatkozni kell, ezek a példának oáért: a tartószerkezeti, a hanggátlási, az energetikai, a tűzvédelmi tulajdonságok.

Magyarán a lényeget tekintve arról van szó, hogy minden tervezőt érinteni fog a rendelet. Ahol készül kiviteli terv is, ott a kiviteli tervben van ennek helye, de ahol nem, ott az engedélyezési tervben kell az elvárt műszaki teljesítményeket megadni.

 

 

 

vissza