Belsőépítészet

. 

Belsőépítészet

. 

Tanácsadás, tervezés, egyedi gyártás,

szakipari- és generál kivitelezés

. 

. 

A belsőépítészet, a belső tér (enteriőr) megtervezése egy funkcionalista műfaj, hiszen a praktikus és szakszerű térszervezési munka, az egyedi (belső) tér gondos és gazdaságos kialakítása, az emberközpontú, minőségi (akár kézműves szintű) építészet alkalmazásának minden részlete a belsőépítész szakág esetében a funkció, a rendeltetés szolgálatában áll.

Ha úgy tetszik, akkor a belsőépítészeti tervezés alkalmazott művészet, a (belső) tér-alakítás (a tér-költészet) művészete. Ekkor persze már a megformáltság, az egyedi (stílusú) megjelenés olya magas szintű, hogy a formák és a terek művészete, a szerkezetek szépsége már kvázi függetlenedik is a (belsőépítész szakág esetében) mindenkor elsődlegesnek minősülő funkciótól, rendeletetéstől.

Némelyik megrendelés esetében még az is előfordul, hogy az elkészült munka, a belsőépítészeti "mű" (talán a magas szakmai színvonalból eredő egyedi kisugárzása okán) a szemlélők számára már idővel valamiképp fölemelkedik a művészet szintjére, még akkor is, ha az adott szakmai feladat eredetileg minden művészi szándék nélkül készült.

Nos, alkalmazott művészetként szemlélve a belsőépítészet akkor "jó", ha alkalmazkodó.

Egyrészről alkalmazkodik a tér kínálta lehetőségekhez, igazodik az adott hely rendeltetéséhez, funkciójához, ugyanakkor megfelelő módon és mértékben hagyja érvényesülni az adott helyszín környezetét is.

Másrészről alkalmazkodik a Tisztelt Ügyfél (a Megrendelő) elképzeléseihez, igényeihez, elvárásaihoz, valamint anyagi lehetőségeihez is egyaránt, legyen szó akár magánlakásról, illetve bármely egyéb épület (belső) táralakításáról.

A funkcionális és konstrukciós szempontból végzett belső téralakítás, térszervezés: a belső téralkotók, bútorok, berendezések, térelemek, egyéb kiegészítők, felszerelések és eszközök (a stílus, az anyag, a formák, a színek, a fények, a kontrasztok) olyan egységbe rendezése, amelynek látványa esztétikai harmóniát sugároz.

Ugyanakkor az imént fent részletezett téralkotási mód tényleges gyakorlati alkalmazása már eleve föltételezi azt is, hogy az építész az ezirányú szakmai gyakorlati tapasztalata mellett némi jártassággal rendelkezik (a többi között) a képző- és iparművészetben is.

Hiszen például a színek alkalmazása, kezelése, a kontrasztok, az árnyalatok érzékeltetése, a fény és árnyék játéka, illetve a mindezekkel történő szakszerű bánásmód célratörő eredményessége (egyebek mellett) ezt is megkívánja.

Az építészet (a többi között) a terek alkalmazott művészete is. A képzőművészetek közül, például a festészet: a felületeken síkban alkot, a szobrászat: térbeli plasztikát hoz létre, az építészet: az ember környezetének a (külső és a belső) tereit teremti meg.

Mert az épületek térbeli tömegek, amelyek belső tereiben, helyiségeiben emberek tartózkodnak, mozognak, éppen úgy, ahogy az épületek közötti külső területeken.

Az építészet egyik sajátszerűsége, hogy a természetes (nap)fénynek, a fény hatásainak valamiféle alkalmazására mindenkor törekszik. Hiszen a fény által válik bármi láthatóvá, az emberi szem számára érzékelhetővé, fölfoghatóvá, majd megérthetővé.

Ezért a természetes (nap)fény úgymond hozzáértő alkalmazása nagyszerű lehetőséget biztosít(hat) az építész számára, például a külső és a belső tér kapcsolati módjának a kimunkálására - az anyagok, a szerkezetek, a formák és a természetes (nap)fény vonatkozásában.

A gyakorlott (fontolva haladó) építész már kvázi (belső) tér alakítóként, építőanyagként (is) képes alkalmazni a természetes (nap)fényt. Az ilyenformán "használt", szolgálatba állított természetes (nap)fény a napszakok változása okozta fényviszony-módosulások miatt, egyfajta élettel tölti meg az adott belső teret, helyiséget.

Ez az izgalmas, élménydús (a különböző napszakok okán rendszeres) időbeli változás, a beáradó természetes (nap)fény-játéka már képessé teheti az építész által szerkesztett (konstruált) teret olyan "egyéb" tartalmak kifejezésére is, amelyek "jelentéstartalma" valamiképp (akár bármely napszakban) megérintheti a szemlélőt.

Nos, ekkor bizony még az is előfordulhat, hogy ezen építészeti formák, illetve a belső terek szépségei ekképpen az alkotás művészi szintjére nemesülhetnek, miközben az építész célja eredetileg "csak" az emberszolgálat, az adott funkció, a rendeltetés magas szakmai színvonalon történő szolgálata volt.

A fentiek ismeretében tehát eredményes szakmai munkáról akkor beszélhetünk, amikor az elkészült "mű" valahogy megérinti a szemlélőt, ilyenformán némileg már egyedivé is válik az adott munka; no persze nincs két egyforma megbízás, minden feladat más, ezért mindig új lehetőséget és egyben új kihívást is rejt minden megrendelés.

Idevonatkozóan az még tudnivaló, hogy az építészet egyik fontos része a belsőépítészet szakág. Hiszen az építészet és a belsőépítészet egyben élnek, a megvalósuló épületben, kialakuló épület-belsőben, helyiségekben. Ezért aztán szervesen összefüggenek egymással, állandó kölcsönhatásban vannak, egymástól el nem választhatók, így praktikusan és szakszerűen az építészet nem osztható egésze felé mutatnak.

Építészként az épület tervezési szakmai munkáink során mindenkor szembesülünk a belső terek kialakításának jó érzetet keltő igényével, hiszen az építészeti műszaki tervezés időszakában (ki)alakuló terek szinte önmaguktól kínálják föl a különböző lehetőségeket az ezek fölismerésére egyébként affinitással, vagy úgymond némi belsőépítész vénával is rendelkező építész szakember számára.

Példának okáért: a tér alakja, nagysága, burkolatai, színei, valamint az alkalmazott építészeti és műszaki megoldások (lépcsők, nyílászárók, közlekedők stb.) összhangjának olyan megteremtésével, amely a látványos térszervezés okán (is) valamiképp megérinti a szemlélőt, ugyanakkor mégsem tér el a belsőépítészet fő céljától: a funkció, a rendeltetés gazdaságos és minőségi kiszolgálásától, az adott tér praktikus kihasználhatóságától.

Az építész mesterségnek ilyenformán tehát a belsőépítész szakág is fontos részterülete az épület formálásában, hiszen az egyes épületszerkezetek, szerkezeti részek, szerkezeti elemek ekképpen (is) történő (ki)hangsúlyozásával már egyúttal látványos belső téri, belsőépítészeti, illetve akár egyedi lakberendezési elemmé léphetnek elő, illetőleg azzá lényegülhetnek át idővel.

Ezért is lényeges, hogy (a többi között) a belsőépítészet szakmai feladatai is már a kezdeti építészeti műszaki koncepció (ki)alakítás pillanatától jelen legyen az építész gondolataiban, majd pedig az építészeti műszaki munkafolyamat szerves részét képezze.

Amely természetesen mindenkor csak a Tisztelt Ügyfél erre a szakmai feladatra is vonatkozó tényleges megrendelése alapján valósulhat meg.

Viszont így már az építészeti műszaki tervezési folyamat kezdetétől (a többi között) az egyik lényeges alapvetésként van jelen a belsőépítész szakág, a belső tér alakítása, (egyedi) stílusának megteremtése, amely aztán még folyamatosan tökéletesíthető a térszervezési szakmai munkafolyamat során.

Az építészeti és belsőépítészeti (enteriőr) tervezést, valamint a generál kivitelezést egy kézben összefogó építész szakember olyan rendezett, átgondolt alkotó munkát tud végezni, amelynek eredményeképpen: a külső és a belső terekkel, az alkalmazott anyagokkal kiegyensúlyozott összhangban mutatható be az eredeti gondolattól, az elképzeléstől, a megvalósulásig, a beköltözésig az adott épület.

A nálunk (a Tuba Építész Irodában) készülő építészeti műszaki, belsőépítészeti tervek mindenkor ténylegesen kivitelezhető, legyártható, megvalósítható műszaki tartalommal, a magas szakmai színvonalon végzett, minőségi kivitelezési, gyártási (kézműves szintű) munkavégzés szigorú elvei szerint készülnek.

Hiszen a magas szakmai színvonalú, minőségi (kézműves) munkavégzés révén bármely külső vagy belső tér (épület vagy helyiség) olyan hatást kelt, mintha több kategóriával drágább anyagok, szerkezetek kerültek volna beépítésre, fölhasználásra a szakmai munkavégzés során.

Ha az építész szakember a tervezést és a kivitelezést, gyártást egy kézben tartja, és teljes körű rálátással rendelkezik, akkor az elképzeléstől a beköltözésig szakszerűen és időtakarékosan felügyelheti, költséghatékonyan ellenőrizheti a megvalósítást.

Az általunk alkalmazott építész szakmai munkamódszer alapján egy kézben összefogva kerül lebonyolításra, az épület megvalósításához szükséges összes szakmára kiterjedően, a minőségi kültéri formától (a dizájntól) a belső terek magas szakmai színvonalú egyedi kialakításáig terjedő szakmai munkafolyamat.

Mindezt a komplex épületszintű szemlélet keretében megvalósítva, a tervezés és a kivitelezés (gyártás) mindenkor összetartozó egységének tiszteletben tartásával, az egészlátás, az együttlátás a holisztikus szemlélet alkalmazásával tesszük.

A fentiekkel már bizonyára sikerült némileg érzékeltetnünk, hogy a Tisztelt Ügyfél részéről a legszerencsésebb választás az, ha az épület tervezést és a belső tér (enteriőr) kialakítást, az egyedi bútorok, berendezések terveinek az elkészítését ugyanaz az iroda végzi.

Pláne, ha a cég egyúttal még az egyedi gyártást, a helyszíni szerelést, a szakipari, illetve az építőipari generál kivitelezést is elvégzi - egy kézben összefogva, hiszen ebben az egyébként szakszerű és költséghatékony konstrukcióban, praktikusan kívül-belül egyaránt harmonikus lehet a magvalósuló épület, illetve a kialakítandó külső-belső tér.

 

Az alábbiakban - tájékoztató jelleggel - bemutatjuk a belsőépítészeti szakmai szolgáltatási tevékenységünk (leegyszerűsített) szakmai folyamatát, időrendben szakaszolva, a teljesség igénye nélkül:

 

1.) Személyes találkozó a Tisztelt Ügyféllel, szóbeli egyeztetések, konzultációk, valamint a helyszíni szemle megtartása:

 • az egyeztetések során a Tisztelt Ügyfél fölvázolja az elképzeléseit, kéréseit, elvárásait;
 • ennek alapján az építész segít tisztázni, pontosítani a gondolatokat, közreműködik a stilusválasztásban;
 • majd a föltérképezett igények és lehetőségek ismeretében megtörténhet a kívánt rendeltetés, funkció tisztázása, egyeztetés a térhasználatról;
 • az adatgyűjtés elvégzése a leendő tervezési programhoz, ennek a keretében: a helyszín fölmérése, a méretek, az adottságok, a kötöttségek, a lehetőségek helyszíni szemrevételezéses vizsgálata, valamint előzetes vázrajz készítése a szóban forgó helyszínről.

2.) Belsőépítészeti műszaki tervezési árajánlat-készítés. Megrendelés esetén: előzetes ütemterv összeállítás, szerződéskötés a tervezési munkára.

3.) Következik a tényleges tervezéssel járó, rajzokkal, látványtervekkel is alátámasztott szakmai munka. Ilyenkor a Tisztelt Megrendelővel történő rendszeres egyeztetések alapján, és a helyszíni szemle ismeretében, illetve az elvégzett adatgyűjtés szerint (igények, lehetőségek, adottságok, kötöttségek stb.) az építész több variációban készít terveket:

 • először is az egyeztetés, az eredeti állapot, a méretek és egyéb információk rögzítését követően részletes műszaki rajz készül a helyszínről, még akkor is, ha egyébként vannak régi rajzok az épületről, lakásról, helyiségről;
 • majd belsőépítészeti műszaki vázlatterv-alternatívák készülnek: a különböző lehetséges elrendezési megoldásokra, az egyedi bútorokra, berendezésekre, a kiegészítőkre; mégpedig: az igények és a lehetőségek, az adottságok és a kötöttségek figyelembevételével, ekkor több variációban is készülnek tervek;
 • ezek az úgynevezett koncepciótervek, illetőleg a a funkcionális térszervezés, a belsőtér-tervezés rajzos megjelenítései;
 • ezt követően a Tisztelt Megrendelő által kiválasztott (vagy az építész által javasolt és a Tisztelt Ügyfél által jóváhagyott) vázlatterv-alternatíva vagy koncepcióterv-változat kerülhet részletes kimunkálásra.

4.) A tényleges belsőépítészeti műszaki tervezési munka:

 • a színes térbeli látványtervek és műszaki rajzok, alaprajzok, különböző falnézetek, berendezések, egyedi bútorok, burkolatok (színek, anyagok), nyílászárok tervei alapján következik a belsőépítészeti, a belső tér kialakítás végleges anyagainak a válogatása, a Tisztelt Megrendelővel rendszeresen, részletes egyeztetések lefolytatása: az alkalmazandó anyagokról, a különböző megoldási lehetőségekről;
 • amennyiben a tevezett építési, belső-építési munkák (épület, lakás: átalakítás, bővítés) építési engedély köteles, akkor ezirányú igény (megrendelés) esetén az építési engedélyezési tervdokumentációt is elkészítjük;
 • valamint ezirányú igény (megrendelés) esetén az épületgépészeti és épületvillamossági szakági tervdokumentációt is elkészítjük;
 • majd következik a belsőépítészeti műszaki kiviteli (megvalósítási) tervdokumentáció elkészítése: amely már tartalmazza a véglegesített színes látványterveket, a műszaki leírást, a műszaki rajzokat, a részletterveket, az egyedi bútorterveket, valamint a konszignációkat a megvalósításban érintett összes szakma részére.

 

Tájékoztató jelleggel - a teljesség igénye nélkül - fölsoroljuk (egy átlagos megrendelés esetére vonatkozóan) az építészeti (belsőépítészeti, belső-építési) műszaki tervek (rajzok) tartalmát:

 • az építészeti (építési, belső-építési) felújítási, korszerűsítési, átalakítási, bővítési munkák műszaki tervei;
 • a berendezési tervek, alaprajzok, falnézetek;
 • a belső térben megjelenő burkolatok tervei;
 • padlóburkolat, álmennyezet, falburkolat tervei;
 • lámpakiosztás, világítótestek, világítási terv;
 • épületvillamossági szakági terv;
 • épületgépészeti szakági terv;
 • egyedi bútorok, beépített szekrények, egyéb berendezések tervei;
 • konszignációk: az egyedi bútorok berendezések gyártásához szükséges részletezettségű tervrajzok, részlettervek, minőségi adatok, technológiai leírás;
 • műszaki leírás;
 • színes látványtervek (a belső térben megjelenő berendezések, bútorok, falnézetek térbeli látványa, és a belső tér összképe).

Az egyedi bútorokra, berendezésekre részletes (asztalos és lakatos) szakági műszaki rajzokat, gyártmányterveket, műhelyrajzokat készítünk.

 

A belsőépítészeti műszaki tervezési munkák elkészülte után következhetnek (ezirányú igény esetén) az építési, belső-építési, belsőépítészeti, lakberendezési - gyártási, kivitelezési szakmunkák, illetve az építőipari generál kivitelezés.

Megrendelés esetén: elkészítjük a műszaki és a pénzügyi ütemtervet, majd következhet a szerződéskötés az elkészült tervek megvalósítására, a gyártási, kivitelezési munkákra. 

 

Szakmai szolgáltatások: 

 • például: magánlakás, családi lakóház, többlakásos ház, üzlethelyiség, kereskedelmi és szolgáltató egységek, vendéglátó terek, étterem, cukrászda, (látvány)pékség, kávézó, söröző, panzió, szálloda, aula, recepció, valamint: iskola, könyvtár, bankfiók, cégközpont, székház, egyéb magán és közösségi terek kialakítása;
 • régi épület (helyi védelem alatt álló, illetve műemlék épület) értékmegőrző felújítása, korszerűsítése, eredethű rekonstrukciója, a külső és a belső épületszerkezetek, bútorok, berendezések szakszerű restaurálása (például: kastély-rekonstrukció).

 

 • például: egyedi bútor, asztal, tárgyaló, recepciós pult, beépített szekrény, irodabútor, szobabútor, nappali bútor, könyvszekrény, dolgozószoba bútor, hálószobabútor, gyerekbútor, konyhabútor, étkezőbútor, tálalópult, konyhai pult, bárpult, fürdőszobabútor, előszobabútor, valamint egyedi galéria, lépcső, üvegfal, egyéb egyedi belsőépítészeti, lakberendezési, belső-építési berendezések: tervezése, gyártása, helyszíni szerelése, összeállítása, beépítése, és szakipari, illetve építőipari generál kivitelezési munkák elvégzése. 

 

 Kivitelezési szakmai tevékenységek: 

 • bútorasztalos, műbútorasztalos, épületasztalos, szerkezetlakatos, épületlakatos, ács, kőműves, szerkezetépítő, gipszakartonszerelő, épületszigetelő, épületburkoló, épületüveges, épületvillamossági szerelő, épületgépészeti szerelő, festő, mázoló, tapétázó munkák;
 • valamint állványozó, zsaluzó, tetőfedő, épületbádogos munkák;
 • továbbá kapcsolódó földmunkák, tereprendezési munkák, térburkolat, járda, parkoló kialakítás, kertészeti, kertépítési, füvesítési munkák, illetve a kapcsolódó építőipari takarítási feladatok elvégzése. 

 

Szárazépítés

Az úgynevezett száraz-építéstechnológia jelenünkben már egyre nagyobb teret hódít az építőipari kivitelezés, a belső-építési szerelési szakmai területen egyaránt, mert ezek a szerelt vázas szerkezetek bizony széles körben igen praktikusan alkalmazhatók.
 
Gyakorlatilag szárazépítő szakmunka során (fém vagy fa) vázas szerkezetek készülnek, amire csavaros kapcsolattal kerül fölerősítésre az építőlemez-borítás.
 
Itt persze lényeges a profi rögzítéstechnika szakszerű alkalmazása is, hogy a különböző szerkezeti részek összeépítése korrekt módon legyen kivitelezhető.
 
Például a hagyományos (nedves építéstechnológiájú) kőműves szerkezetekkel ellentétben a szárazépítés során mindenkor csupán annyi nedves technológia kerül alkalmazásra, amennyire szakmailag föltétlenül szükség van.   
 
Vagyis a száraz-építéstechnológia alkalmazása során a fölhasznált, beépített anyagok jellemzően nem az építés helyszínén történő kiszáradásuk folytán érik el a szilárdságukat.
 
A szárazépítési szakmunka során készülő szerelt vázas szerkezetekből kialakíthatók különféle épületrészek, épületelemek, épületszerkezetek, szerkezeti részek, illetve különböző helyiségek, sőt a komplett épület is megvalósítható.
 
A hagyományos úgynevezett nedves technológiás kivitelezéssel szemben a szárazépítés szakszerű alkalmazásával megvalósítható az építési szerelési idő jelentős lecsökkentése, azokon a munkákon persze, ahol egyébként a száraz-építéstechnológia szakmailag és műszakilag korrekt módon alkalmazható.
 
A szárazépítés főbb alkalmazási területei:
 
 • szerelt válaszfalak, előtétfalak, falborítások;
 • szerelt álmennyezeti rendszerek;
 • szerelt aljzatrendszerek, szárazpadlók;
 • szerelt borítások;
 • szerelt külső homlokzatburkolatok;
 • szerelt épületek (fa és fém anyagú), könnyűszerkezetes ház, szerelt- vagy készház;
 • tetőtér beépítés szárazépítési rendszerének a kiépítése;
 • valamint ezirányú igény (megrendelés) esetén elvégezzük a tetőtér-beépítés generál tervezési munkáit, továbbá a teljes körű építőipari generál kivitelezési, valamint belsőépítészeti, lakberendezési, egyedi bútor, berendezés, nyílászáró gyártási és szakkivitelezési munkákat. 

 

Praktikus javaslatok

A belsőépítészeti, belső-építési, lakberendezési témakörrel kapcsolatosan említést érdemel még, hogy a Tisztelt Ügyfélnek javasolt (a többi között) azt is átgondolni, hogy milyen időtávra tervezi az átalakítást.

Ugyanis más szempontokat ajánlott érvényesíteni akkor, ha viszonylag rövidebb időtávban gondolkodunk (például 1 - 2 év), és megint más nézőpontokat abban az esetben, ha hosszabb időtávra (5 - 10 évre) tervezünk a beruházás tekintetében.

A rövidebb időtávra elképzelt belsőépítészeti, lakberendezési munkák esetében az átalakítás, a belső-építési kivitelezés, az egyedi gyártás munkái során csak addig javasolt elmenni, ami még várhatóan megtérülhet az ingatlan esetleges eladása esetén.

A hosszabb távra tervezett beruházás, építési, belső-építési, belsőépítészeti és lakberendezési átalakítás, bővítés, felújítás, korszerűsítés során viszont már nem javasolt különböző kényszerű kompromisszumos megoldásokba bonyolódni, hanem érdemesebb inkább rászánni az adott munkák körültekintő tervezéséhez és minőségi kivitelezéséhez (megvalósításához) szükséges időt.

Hiszen az alaposan kidolgozott, gondosan kimunkált, részletes tervekre, valamint a magas szakmai színvonalon végzett építési kivitelezési, valamint az egyedi bútorok, berendezések gyártási munkáira szánt idő (az eddigi szakmai gyakorlati tapasztalatunk alapján) később bizony mindig megtérül.

A divat változásait, a trendet könnyebben képviselő, egyszerűbb módon kicserélhető úgynevezett mobíliák például: a bútorok, a függönyök, a szőnyegek.

A hosszabb ideig szolgáló úgynevezett beépített berendezések például: a beépített szekrények, a burkolatok, a szaniterek, a világítástechnika, az épületgépészet.

 

Az építészeti, belsőépítészeti, építési, beléső-építési

szakmai munkamódszerünkről néhány gondolat 

A szakmai szolgáltatási (tervezési, gyártási, kivitelezési) tevékenységünk során mindenkor igyekszünk a minőségi kézműves gondosság és gazdaságosság hagyományai szerinti, természetelvű, emberbarát építészet alkalmazására törekedni.

A fenti célkitűzésünk alapján az alkalmazott szakmai munkamódszerünk egyfajta racionális középutat képvisel. A szakmai stratégiánk egyik lényeges eleme, hogy a gyártási és a kivitelezési munkáinkban közreműködők között a korszerű építési szerelési technikát, a modren technológiát alkalmazó szakemberek, szakcégek mellett, mindenkor korrekt együttműködéssel, megtalálják a helyüket a tradicionális kézműves mesterségek korszerű változatát művelő szakiparosok, kézműves kivitelezőmesterek is egyaránt.

A belsőépítészeti, belső-építési szakmai gyártási, kivitelezési munkáinkat a letisztult formavilág, elsősorban a természetes alapú anyagok használata jellemzi.

Ugyanakkor az alkalmazásra kerülő anyagfajták megválasztása során eleve nem helyezünk előtérbe, illetve nem sorolunk hátra valamely anyagot, például: szeretem vagy nem szeretem alapon.

Mindenkor igyekszünk olyan anyagokból készülő megoldásokat betervezni, ami akkor és ott az adott munka során, a szükségletek fölismerése alapján, illetve a mindenkori igények és a lehetőségek keretein belül, praktikusan és magas szakmai színvonalon megvalósítható.

Jómagam az építész végzettségem mellett asztalosmester-képesítéssel, valamint ezirányú szakmai gyakorlati tapasztalattal is rendelkezem.

Valószínűleg (a többi között) ebből a tényből is következik az, hogy az építészeti, a belsőépítészeti, belső-építési és a lakberendezési munkák során nagy előszeretettel alkalmazzuk a fát mint természetes anyagot.

A fa egy nélkülözhetetlen ipari nyersanyag, például a gazdasági életünkben is szinte alig lelhető föl olyan terület, ahol a fát valamiképpen ne használnánk vagy alkalmaznánk.

A fa a természetben föllelhető legértékesebb nyersanyagok közé tartozik. Hozzáértő és gondos emberi munkával a legkülönbözőbb termékek készíthetők belőle.

Ugyanakkor a fa szakszerű fölhasználása, alkalmazása során mindenkor számolni kell a fa inhomogén fölépítésével, a különböző szöveti-, alaki-, és az esetleges szépséghibáival, valamint a fa higroszkópos tulajdonságával is egyaránt.

A fa természetes és időtálló anyag, ez egyetlen folyamatosan megújuló építési anyagunk.

A fa melegséget sugároz, ilyenformán a belőle készülő: egyedi nyílászárók, bútorok, berendezések, burkolatok stb. a használó (vagy akár csak a szemlélő) számára barátságos (emberbarát) környezetet biztosítanak, ugyanakkor a fából készült egyedi szerkezetek teljesíteni tudják a mai kor követelményeinek megfelelő elvárásokat is egyaránt.

Az építészeti, belsőépítészeti szakmai munkáink során igyekszünk kerülni az öncélú műalkotást, ha úgy tetszik, akkor a művészkedést, és a túlzó anyagelvűséget.

Nálunk (a Tuba Építő Műhelyben) a szükségtelen (mesterséges) anyagok sokaságát inkább a természetes alapú anyagok magas szakmai színvonalú megmunkálása, minőségi megformálása váltja ki.

A munkáink során a fát leginkább leplezetlenül, a természetes mivoltát, anyagát, szépségét egyaránt megmutató formában alkalmazzuk.

Például jellemzően: épületszerkezetek, épületelemek és szerkezeti részek, egyéb berendezések, egyedi bútorok, illetve nyílászárók anyagaként használjuk a fát.

Ugyanakkor gyakorta készítünk az üveg és a fém mértéktartó eleganciáját sugárzó egyedi szerkezeteket, például: belsőépítészeti, belső-építési berendezések, egyedi bútorok, valamint egyéb kiegészítők formájában.

Egyébiránt az asztalos és a lakatos gyártási, illetve egyéb szakipari munkában, valamint az építőipari (generál) kivitelezésben közreműködő szakiparos, kézműves kivitelezőmester szakembereink (a többi között) az építőanyagok, valamint az építési, gyártási, kivitelezési technikák, az épületszerkezeti, tartószerkezeti megoldások szakszerű és praktikus alkalmazásával (a mesterségbeli tudás, a kézműves jártasság, a mesterfogások ismerete, a gyakorlati tapasztalat fölhasználásával), a tökéletesen kimunkált részletekkel, a mesterségbeli tisztaságú konstrukciókkal, a kézműves gondossággal - hagyományosan garantálják a magas szakmai színvonalon történő (külső és belső) épületmegvalósítást, a gazdaságos és minőségi (belső) építészeti, illetve építőipari (generál) kivitelezést.

 

Jó egészséget kívánva,

Tisztelettel üdvözli:

Tuba Imre

okl. építész,

asztalosmester

Tuba Építész Iroda

.

. 


. 

. 

Faiparos himnusz

 

A fát kidönti két karunk, zokogva hal sok ág,

De két karunktól újra él, tovább, tovább, tovább.

 

Míg eldalolja szép dalod formálja értelem,

Hogy feldíszítse otthonod és támaszod legyen.

A fát kidönti két karunk, zokogva hal sok ág,

De két karunktól újra él, tovább, tovább, tovább.

 

A bölcsőtől már elkísér az egész élten át,

S ha munkád egyszer véget ér, a sírba vele szállsz.

A fát kidönti két karunk, zokogva hal sok ág,

De két karunktól újra él, tovább, tovább, tovább.

 

 (Dr. Winkler András, 1971)

. 

. 


.

. 

Online kapcsolatfelvétel

. 

. 

Kapcsolatfelvétel

Név *:
E-mail cím *:
Telefonszám *:
Üzenet:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

 

 

Ajánlatkérés

Név *:
E-mail cím *:
Telefonszám *:
Ajánlatot szeretnék kérni a következőre *:


Üzenet:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

 

 

Kérdőív

Kérjük, hogy az alábbi kérdőív kitöltésével segítse a munkánkat! Köszönjuk!

Név *:
E-mail cím *:
Telefonszám:
Hogyan talált ránk?:
Üzenet:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

. 

.