Felelős műszaki vezetés

. 

Felelős Műszaki Vezetés

. 

Minden építési vagy bejelentési engedély köteles építőipari kivitelezési munka (építés, felújítás, korszerűsítés, átalakítás, bővítés stb.) csak a hivatalos építésügyi szakmai (Kamarai) névjegyzékben szereplő felelős műszaki vezető építésirányításával, illetve szakmai felügyeletével végezhető.  

Az építkezés megkezdésének az építésügyi hatósághoz / építésfelügyeleti hatósághoz történő bejelentésekor az építtetőnek egy formanyomtatvány kitöltésével / elektronikus úton be kell jelentenie (a többi között) az építkezés felelős műszaki vezetőjének (a vonatkozó jogszabályban előírt) adatait.

A felelős műszaki vezető az építőipari kivitelezési munka egyszemélyi felelős irányítója. 

A felelős műszaki vezető felelőssége kiterjed arra, hogy a megvalósítandó épület, illetve az általa irányított építőipari generál kivitelezési tevékenység vagy építőipari szakkivitelezés (szakmunka) a jogerős és végrehajtható építési engedélynek és a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési terveknek, illetve a jogszabályban meghatározott kiviteli (műszaki megvalósítási) terveknek megfelelően folyjék.

Tovább a felelőssége kiterjed arra is, hogy az építési kivitelezési tevékenységre vonatkozó szakmai, minőségi és biztonsági előírásokat betartsák és a munkálatokat szakszerűen, a szakma szabályait is figyelembe véve, jogszerűen végezzék.  

A felelős műszaki vezető az építőipari kivitelezési munkavégzés elsőszámú építéshelyi vezetője (generál főépítésvezető, építési projektvezető).

A feladatai ebből következően rendkívül összetettek, sokrétűek, a vonatkozó jogszabályok is példálózva sorolják fel a legfontosabb feladatait.

 

A felelős műszaki vezető feladatai (a teljesség igénye nélkül):

 • az építési munkahely átvétele, őrzésének a biztosítása;
 • az építési napló megnyitása, vezetése, ellenőrzése és lezárása;
 • az építési. szerelési munkák irányítása, az alvállalkozók munkájának az összehangolása;
 • az építésügyi hatósági engedélyek betartatása, azok betartásának az általa vezetett építkezésen történő ellenőrzése;
 • az építési, szerelési munkára vonatkozó szakmai és minőségi követelmények, munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, műemlékvédelmi, természetvédelmi, közegészségügyi és más kötelező hatósági előírások betartása, illetve betartásuk ellenőrzése;
 • az építőipari munkafolyamat szakszerű megszervezése, az egész kivitelezés során a minőségi követelmények biztosítása, a technológiai, a munkavédelmi és az egészségügy előírások betartatása;
 • a kitűzés helyességének, valamint a talajmechanikai és egyéb vizsgálatok megtörténtének az ellenőrzése;
 • a szükséges minőségi vizsgálatok és mintavételek elvégeztetése;
 • az azonnali intézkedést igénylő építési műszaki feladatok meghatározása és felelős irányítása;
 • az építési tevékenység műszaki terveitől eltérő, nem építési engedély-köteles kivitelezésnek az építési naplóba történő feltüntetése;
 • az építési munkák befejeztével az építési területről történő levonulás végrehajtása és a munkaterület átadása az építtetőnek.

 

A használatbavételi dokumentáció összeállításakor a felelős műszaki vezető jogszabályban meghatározott nyilatkozatban igazolja, aláírásával szavatolja az épület megfelelőségét, hogy az építőipari kivitelezési munkákat az építési engedélynek és a terveknek megfelelően szakszerűen végezték, az épület rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas.

Ha az építési munkát az építési engedélytől, a tervtől eltérően végezték, de az eltérés nem minősül építési engedélyhez kötött munkának, a felelős műszaki vezető eltérést elismerő nyilatkozatot készít, valamint szükség szerint az eltérést ábrázoló állapottervet is mellékeli.

A felelős műszaki vezető az építőipari (generál) kivitelezés teljes időszakában együttműködik az építtetővel (a megbízóval), illetve annak megbízott építéshelyszíni képviselőjével (az építési műszaki ellenőrrel), a tervezővel (a tervezői művezetést végzővel), az alvállalkozó szakkivitelező vállalkozók felelős műszaki vezetőivel, valamint az épületgépész és épületvillamossági szakági kivitelező vállalkozók (épületgépész és épületvillamossági) szakági felelős műszaki vezetőivel.

Az imént fent részletezett együttműködés nem csupán jogszabályi kötelezettség, hanem az eredményes munkavégzés egyik alapvető szakmai feltétele is egyaránt.

. 

. 

A felelős műszaki vezetésről további információ:

 

www.tubaimre.hu/felelos-muszaki-vezetes  szakmai oldalon olvasható.

. 

. 


. 

.

Online kapcsolatfelvétel 

. 

. 

Kapcsolatfelvétel

Név *:
E-mail cím *:
Telefonszám *:
Üzenet:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

 

 

Ajánlatkérés

Név *:
E-mail cím *:
Telefonszám *:
Ajánlatot szeretnék kérni a következőre *:


Üzenet:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

 

 

Kérdőív

Kérjük, hogy az alábbi kérdőív kitöltésével segítse a munkánkat! Köszönjuk!

Név *:
E-mail cím *:
Telefonszám:
Hogyan talált ránk?:
Üzenet:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

.

.