Bemutatkozás

 .  

.

Id. Tuba Imre - építész

(1947 - 2020)  

.

Tisztelettel üdvözlöm kedves Olvasó!

Személyes bemutatkozás:

Idősebb Tuba Imre vagyok, okl. építészmérnök, építőmester, okl. épületingatlan szakértő. 1947-ben születtem, Pakson. Nős vagyok, egy fiam van. 

Az iskolai végzettségemet és a szakmai tanulmányaimat tekintve előbb a faipari (asztalosipari) szakterületen szereztem szakirányú végzettséget és szakmai képzettséget, majd mester képesítést.

Ezt követően az építőipari szakterületen szereztem szakirányú végzettséget és magasépítési szakképesítést (YMMF), majd építész oklevelet (BME).

 

A több évtizedes pályafutásom alatt a szakmai ranglétrát becsülettel végigjárva voltam:

ipari tanuló (szakmunkás tanuló), faipari és építőipari szakmunkás, termelésirányító vezető (brigádvezető, csoportvezető, művezető, főművezető), építésirányító vezető (építésvezető, főépítésvezető), faipari és építőipari munkavédelmi (munkabiztonsági) vezető és oktató;

faipari műszaki szaktervező, épületszerkezeti szaktervező, magasépítési műszaki tervező, felelős építészmérnök magántervező, építész vezető tervező;

felelős műszaki vezető (építési projektvezető, generál főépítésvezető), illetve építőipari műszaki ellenőr (építkezés lebonyolító, építész projektmenedzser);

független építésügyi mérnök szakértő (építész, statikus, ingatlan, építőipari, valamint faipari (asztalosipari) szakterületen; 

faipari (asztalosipari), illetőleg építőipari szakoktató, ingatlanszakmai oktató, valamint óraadó építésztanár (BME, YMMF); 

voltam faipari és építőipari önálló kisiparos, majd építész építőmester egyéni vállalkozó; 

valamint különböző (a faipari, az építőipari, az építész és az ingatlanszakmai területen működő) vállalkozásoknál: cégvezető, ügyvezető és műszaki igazgató.

A fentieket összegezve tehát: az eddigi - több évtizedes - szakmai tevékenységem során a faipari, az építőipari, az építész és az ingatlanszakmai területen különböző munkakörökben, beosztásokban, illetve önálló kisiparosként, majd egyéni vállalkozóként szerezhettem valós: szakmai, műszaki, gazdálkodási, szervezési, felelős irányító vezetői, valamint oktatói gyakorlatot, tapasztalatot egyaránt.

 .


 .

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Id. Tuba Imre - építész 

(1947 - 2020)

 

Iskolai végzettségek, képzettségek, képesítések

 

BME Mérnöktovábbképző Intézet - építőipari felelős műszaki vezető továbbképzés.

BME Mérnöktovábbképző Intézet - építési műszaki ellenőr szakképzés és szakvizsga.

BME Mérnöktovábbképző Intézet (MTI), Ingatlan Akadémia - okl. ingatlanszakértő.

Magyar Építőművészek Szövetsége (MÉSZ), Építész Mesteriskola.

Budapesti Műszaki Egyetem, Építészmérnöki Kar - okl. építészmérnök.

Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola, Magasépítési szak - okl. magasépítő üzemmérnök.

Vági István Építőipari Technikum, Magasépítési szak - okl. magasépítési technikus.

Ipari Vezetőképző Intézet - építőipari munkavédelmi oktatói felsőfokú képesítés.

KGM Szakoktatási és Továbbképző Intézet, Építőipari Vezetőképző Tagozat, Budapest, építőipari termelésirányító (építésirányító) vezető emelt szintű képesítés.

KIOSZ Budapesti Mestervizsga Bizottság - a mesterlevél megszerzése.

MüM. 18. sz. Iparitanuló Intézet és Faipari Szakközépiskola, Budapest, Faipari szak, asztalosipari szakirányú végzettség és szakképzettség.

II. számú Bezerédi Állami Általános Iskola, Paks.

 .


 .

Szakmai gyakorlat, tapasztalat

(munkahelyek, munkakörök, beosztások, szakmai tevékenységek)

 

Tuba Építészmester Kft. - vezető főépítész főmérnök.

Sashalmi Vegyesipari Kft. - építész vezető tervező, építési műszaki ellenőr, cégtárs.

Tuba Építész Kft. - vezető építész, ügyvezető és műszaki igazgató, cégtulajdonos.

Reálép Építőipari Kft. - felelős műszaki vezető, generál főépítésvezető, cégtárs.

Tuba és Fia Építő Kft. - építész vezető tervező, felelős műszaki vezető, cégtárs.

Önálló építész építőmester vállalkozó - tervező, szakértő, kivitelező.

Ikarus Budapest - épületkarbantartási vezető, a külső cégek műszaki ellenőre.

Középületépítő Vállalat, Budapest - építésvezető.

21. sz. Állami Építőipari Vállalat - építésvezető-helyettes.

Fővárosi Vegyesipari Vállalat - épületszakipari főművezető.

31. sz. Állami Építőipari Vállalat - építőipari művezető.

Fővárosi Építő és Műszaki Vállalat - épületszakipari csoportvezető.

43. sz. Állami Építőipari Vállalat - asztalos és ács brigádvezető. 

Neveklity Károly asztalosmester önálló kisiparosnál - épületasztalos és bútorasztalos.

Fővárosi 1. sz. Építőipari Vállalat - műemléki épületasztalos szakmunkás.

ÉM. 22. sz. Állami Építőipari Vállalat - ipari tanuló, majd épületasztalos szakmunkás.  

. 

Bővebben: a  www.tubaimre.hu/szakmai-oneletrajz  internetes oldalon.


Főfoglalkozás mellett végzett szakmai tevékenységek

(mellékfoglalkozások, kiegészítő tevékenységek)

. 

Tuba Építész Iroda - építész vezető tervező, cégvezető, cégtulajdonos.

Önálló építészmérnök magántervező (mellékfoglalkozás).

Makovecz Építész Iroda (MAKONA) - építész építőmester (ács, asztalos) szakalvállalkozó.

Tölgyfa Asztalos Gmk. - műszaki vezető, cégvezető, cégtárs.

Lakó- és Kommunális Épületeket Tervező Vállalat (LAKÓTERV) - építészmérnök.

Budapesti Városépítési Tervező Iroda (BUVÁTI) - magasépítő üzemmérnök. 

Általános Épülettervező Vállalat (ÁÉTV) - építésztechnikus.

Városépítési Tudományos és Tervező Intézet (VÁTI) - műszaki tervező technikus.

Ipari Épülettervező Vállalat (IPARTERV) - rajzoló-szerkesztő technikus.

Középülettervező Vállalat (KÖZTI) - műszaki rajzoló.

.


.

Szakmai közéleti tevékenység, tagságok

.

Magyar Építész Kamara (MÉK)

Magyar Mérnöki Kamara (MMK)

Magyar Kereskedelmi és Iparkamra (MKIK)

Építőipari Tudományos Egyesület (ÉTE)

Magyar Építőművészek Szövetsége (MÉSZ)

.


.

Szakmai, állami és egyéb elismerések díjak, kitüntetések:

.

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) - szakmai tevékenységet elismerő emléklap.

IPOSZ Budapest - emléklap a 35 éves kisipari (vállalkozói) munkának elismeréséül (építőipar - asztalosipar).

Budapesti Műszaki Egyetem (BME) Építészmérnöki Kar (ÉPK) - külsős óraadó oktatói tevékenység elismerése.

Magyar Köztársaság Miniszterelnöki Hivatal - kiemelkedő szakmai munka elismerése.

Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal - főpolgármesteri elismerés a Tuba Építész Iroda alapításának 30. évfordulója alkalmából.

Vállalkozók Országos Szövetsége (VOSZ) Budapest - cégvezetőként végzett tevékenység elismerése.

IPOSZ Budapest - emléklap a 25 éves kisipari (vállalkozói) munkának elismeréséül (építőipar - asztalosipar).

Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola (YMMF) - külsős óraadó oktatói tevékenység elismerése.

Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ) - szakképzésben végzett tevékenység elismerése.

KIOSZ Budapest helyi szervezet - az ipar kiváló mestere kintüntető oklevél.

Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa - kiváló munkáért kitüntetés.

Budapest Főváros Polgári Védelmi Parancsnokság - parancsnoki elismerő oklevél.

Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium (ÉVM) - kiváló munkáért kitüntetés.

Országos Találmányi Hivatal (OTH) és az Ipari Minisztérium (IpM) - kiváló újító kitüntetés ezüst fokozatának adományozása.

Honvédelmi Minisztérium (HM) - honvédelmi érdemérem (15 év után).

Magyar Honvédelmi Szövetség (MHSZ) - budapesti titkári elismerő oklevél.

Polgári Védelem Országos Parancsnoksága (PVOP) - parancsnoki elismerés példás szakmai munkáért.

Ipari Minisztérium (IpM) - miniszteri elismerő oklevél (kiváló ipari termelésirányító vezetői munkáért).

Szakszervezetek Országos Tanácsa (SZOT) - elnöki elismerés kiváló szakmai munkáért.

Honvédelmi Minisztérium (HM) - honvédelmi érdemérem (10 év után).

Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium (ÉVM) - az építőipar kiváló dolgozója kitüntetés.

Kohó- és Gépipari Minisztérium (KGM) - miniszteri dicséret (kiváló termelésirányító vezetői elismerés).

Kisiparosok Országos Szervezete (KIOSZ) Budapesti Mestervizsga Bizottság - vizsgabizottsági elnöki dicséret.

Könnyűipari Minisztérium (KipM) - szakma kiváló dolgozója kitüntetés (faipar - asztalosipar).

Építésügyi Minisztérium (ÉM) 22. sz. Állami Építőipari Vállalat - kiváló ifjú szakember kitüntetés.

. 


Építész konferenciák, szakmai továbbkézések, tanfolyamok

(a teljesség igénye nélkül)

.

2015.11.24.  Hatodik Épületszerkezeti Konferencia - BME Építészmérnöki Kar.

2015.06.02.  Tető Akadémia 2015 (Építészkonferencia) BME - Graphisoft.

2015.05.19.  Öko Logikus Építészet 2015 - Konferencia és szakmai továbbképzés.

2014.11.25.  Ötödik Épületszerkezeti Konferencia - BME Építészmérnöki Kar.

2014.05.15.  Tető Akadémia 2014 (Építészkonferencia) BME - Graphisoft. 

2014.05.13.  Öko Logikus Építészet 2014 - Konferencia és szakmai továbbképzés. 

2013.11.19.  Negyedik Épületszerkezeti Konferencia - Budapest Műszaki Egyetem (BME).  

2013.09.19.  Építész Tervező Nap 2013 (2.) - BME Épületszerkazettani Tanszék.

2013.05.16.  Tető Akadémia 2013 (Építészkonferencia) BME - Graphisoft. 

2013.05.09.  Építész Tervező Nap 2013 (1.) - Szakmai továbbképzés. 

2013.05.07.  Öko Logikus Építészet 2013 - Konferencia és szakmai továbbképzés.

2013.03.09.  MÉSZ Nemzetközi Építészkongresszus 2013 - Budapest, BME Q1 épület.

2012.11.27.  Kötelező továbbképzés teljesítése a Magyar Mérnöki Kamaránál.

2012.11.20.  Harmadik Épületszerkezeti Konferencia - Budapesti Műszaki Egyetem (BME).

2012.10.03.  Műemlék épületek felújítása - Szakmai továbbképzés.

2012.05.08.  Öko Logikus Építészet 2012 - Szakmai továbbképzés.

2012.04.04.  Építész Tervező Nap 2012 - Budapesti Műszaki Egyetem (BME).

2012.03.29.  Tető Akadémia 2012 (Építészkonferencia) BME - Graphisoft.

2011.11.22.  Második Épületszerkezeti Konferencia - Budapesti Műszaki Egyetem (BME).

2011.11.10.  Építész Tervező Nap 2011 (3.) - Budapesti Műszaki Egyetem (BME).

2011.10.04.  Intelligens épülettől az aktív házig. - SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar.

2011.09.15.  Építész Tervező Nap 2011 (2.) - BME Épületenergetikai Tanszék.

2011.06.02.  Építész Tervező Nap 2011 (1.) - BME Építészmérnöki Kar.

2011.05.17.  Öko Logikus Építészet 2011 - BME Épületszerkezettani Tanszék.

2011.05.12.  Tető Akadémia 2011 (Építészkonferencia) BME - Graphisoft.

2010.11.25.  Első Épületszerkezeti Konferencia - Budapesti Műszaki Egyetem (BME).

.  

Bővebben: a  www.tubaimre.hu/szakmai-oneletrajz  internetes oldalon.


Online kapcsolatfelvétel 

. 

Kapcsolatfelvétel

Név *:
E-mail cím *:
Telefonszám *:
Üzenet:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

.