Ház, lakás felújítás

.

Épület (ház, lakás) felújítás, korszerűsítés, bővítés...

.


Városi (régi házban) lakás, lakótelepi lakás, sorházi lakás, lakóparki ház, ikerház, önálló családi ház, villanegyedi ház, falusi ház, egyéb épület, használt ingatlan:

felújítás, korszerűsítés, átalakítás, bővítés, tetőtér-beépítés...

.

Építészeti, belsőépítészeti, lakberendezési, építőipari, épületszakipari, épületvillamossági, épületgépészeti, épületenergetikai:

tanácsadás, tervezés, szakértés, kivitelezés - egy kézben.

.


.

Tisztelt Olvasó!
.

Aki már valamilyen formában résztvevője volt építkezésnek, lakásfelújításnak, az már pontosan tudja, hogy mennyi aprónak tűnő, de mégis lényeges kérdés merül fel a megvalósítás közben, amelyekre bizony milyen jó lenne, ha ott és akkor, valaki felelősségteljesen, szakszerűen válaszolni tudna.

Az alábbi tájékoztató anyagunkban azokat a szakmai szolgáltatási tevékenységeinket szeretnénk bemutatni Önnek (a teljesség igénye nélkül), amelyek meglévő épület, lakás, használt ingatlan: felújítási, korszerűsítési, átalakítási, átépítési, bővítési, tetőtér-beépítési szakmunkáival vannak összefüggésben.

Mindenkor ösztönzőleg ható, megtisztelő szakmai kihívást jelent nekünk, amikor meglévő épület, használt lakás: felújítási, korszerűsítési, átalakítási, bővítési stb. szakmunkáinak a megvalósítására, illetve a teljes körű építkezési munkálatok komplex építészeti műszaki tervezésére és építőipari generál kivitelezésére kapunk felkérést.

A szakmai tevékenységünket elsődlegesen Budapesten, illetve Pest megyében végezzük; magyar munkaerővel, amely a saját szakembergárdánk; magas szakmai színvonalon, európai minőségben dolgozunk; ilyenformán igyekszünk némileg mi is hozzájárulni a magyar szakértelem jó hírnevének az öregbítéséhez.

Az idők folyamán megszerzett szakmai gyakorlati tapasztalatunk alapján elmondható, hogy a szakszerűtlenül végzett építés, felújítás, korszerűsítés, átalakítás, átépítés, bővítés, tetőtér-beépítés stb. valamint a nem megfelelő termék felhasználása, illetve alkalmatlan építőanyag beépítése, bizony gyakorta több kárt képes okozni, mint amennyi problémát eredetileg megoldani szándékoztak a beavatkozással.

A meglévő épületben, használt lakásban végzendő felújítási, korszerűsítési, átalakítási, átépítési, bővítési, tetőtér-beépítési stb. szakmai feladatokban, mindenkor olyan kompromisszumokra szükséges törekedni, ahol egyrészről a választott szakmai eljárás valóban, az eredetileg szakszerűen feltárt probléma megoldását, nem pedig annak időleges elkendőzését szolgálja; másrészről pedig hosszabb távon is megfelelő megoldást biztosít, ugyanakkor a megrendelőnek (tulajdonosnak, építtetőnek) is megfizethető a megvalósítása.

A meglévő épület, használt lakás eszmei értékét, a technikai és funkcionális követelményeket, valamint a jelenkori igényeket is egyaránt javasolt figyelembe venni, illetve ajánlott egyensúlyba hozni azokat, lehetőleg már a műszaki előkészítési és az építészeti műszaki tervezési folyamat során.

Vonatkozó alapelvként megfogalmazható, hogy a felújított, korszerűsített, bővített ingatlan (ház, lakás) képes legyen a jelen korunk igényeit: egészségügyi, funkcionális, kényelmi, korszerűségi, energiatakarékossági, időtállósági, fenntarthathatósági, értékállósági, környezettudatossági, illetve építészeti szempontból is egyaránt kielégíteni.

Mindezek elérésére (a mindenkori igények és a lehetőségek keretén belül) olyan szerkezeti, műszaki, technológiai, építészeti szakmai megoldásokat javaslunk, amelyek megszüntetik, az előzetesen szakszerűen feltárt hibák kiváltó okait, (főleg régi épület esetében) az eredeti építési technikához közel állnak, nem alkalmazunk mérgező anyagösszetevőket, és mindenkor szem előtt tartjuk a korlátozott energiahasználatot.

Az ingatlan (ház, lakás) műszaki állapotának megismerése, valamint a szakszerű kezelése nélkül mind az épületenergetikai, mind pedig a hosszabb távú költséghatékony fenntarthatósági szempontok érvényesítése hasztalan erőfeszítés marad csupán.

Ennek az elkerülésére, mi az ingatlan (épület, lakás) műszaki teljesítményének méréséhez az épületdiagnosztika (általános, részletes, valamint a műszeres szakvizsgálatok) eszközeit is alkalmazzuk az ezirányú mérnök szakértői munkánk, valamint a megvalósítási (kivitelező) szaktevékenységünk során egyaránt.

Régi (akár műemléki) épület, illetve öreg házban lévő lakás felújítási, korszerűsítési, átalakítási, bővítési, renoválási, rekonstrukciós, restaurálási stb. szakmai munkáink megvalósítása során nem csupán az építés korabeli szerkezetek anyagainak és működésének, hanem azok kivitelezési technikáinak az elméleti és gyakorlati ismerete is szükséges, munkatársaink (a többi között) ezekkel a szakismeretekkel is rendelkeznek.

A hagyományos szerkezetű, öreg házakban végzendő, elkerülhetetlen bontási munkálatok, a ráépítések, a hozzáépítések során, illetve a régi (akár műemléki) épület renoválás, rekonstrukció, restaurálás során, a kizárólag korszerű (high-tech) építési technikák alkalmazása, akár jelentős szerkezeti károkat is okozhat.

Ennek az elkerülése végett, az imént említett esetekben (régi ház, műemléki épület), mi úgynevezett szelíd vagy köztes (soft-tech) építési kivitelezési technikákat használunk, amelyet a mindenkori építkezési feladat, az adott projekt sajátosságainak megfelelő, fokozott építész, illetve szakmérnöki műszaki (szakmai) felügyelettel egészítünk ki.

Az emberbarát épület (ház, lakás) megvalósításához mindenkor szükséges természetes egyensúly és arányosság kialakítását, egyfajta praktikus (racionális) középútként a szelíd vagy más elnevezéssel a köztes (soft-tech) építési kivitelezési technikák, valamint a köztes (slow-tech és a low-tech) gyártási technikák alkalmazása teszi lehetővé.

A szelíd vagy más megnevezéssel a köztes (soft-tech) technikák fő lényege, hogy egyfajta racionális középutat képviselnek a csúcstechnológia (high-tech), valamint a technikát lényegében teljes mértékben elutasító (no-tech) szemlélet között.

A mindenkori realitások persze meghatározó jelentőséggel bírnak a mi munkáinkban is. Ugyanakkor, a megrendelői elvárások, a pénzügyi keret, a műszaki lehetőségek, a jogszabályi előírások stb., vagyis: a mindenkori igények és a lehetőségek korlátai között, mindig igyekszünk arra is törekedni, hogy a fenntartható, energiatudatos, környezettudatos (eco-tech) építés, az ökologikus építészet alapelvei, feltételrendszerei érvényesüljenek, illetve a minőségi, gondos és gazdaságos, hagyományos (kézműves) építési technikák és az innovatív kivitelezési megoldások ötvözete, az úgynevezett szelíd vagy köztes (soft-tech) építőipari kivitelezési technikák is alkalmazásra kerüljenek a munkáink során.

A mai kor igényeit kielégítő épület (ház, lakás) felújítási, korszerűsítési munkái akkor végezhetők el szakszerűen és költséghatékonyan, ha a kivitelezést megelőzően már alaposan megismertük a meglévő (használt) ingatlan: építészeti, épületszerkezeti, tartószerkezeti (statikai), épületvillamossági, épületgépészeti kialakítását, műszaki állapotát.

Az ingatlan műszaki állapotfelmérés, az épületdiagnosztikai vizsgálat során feltárt káros elváltozásokat kiváltó okok megszüntetése alapkövetelmény az épület (ház, lakás) felújítási, korszerűsítési szakmunkáinak a megvalósításakor.

Egyúttal azt is ajánlott figyelembe venni, hogy főként társasházi lakások esetében, jellemzően funkcionáló, működő, üzemelő épületben, terhelés alatti szerkezetekkel vagyunk kénytelenek dolgozni, az ingatlan felújítási, korszerűsítési, átalakítási, átépítési, bővítési, tetőtér-beépítési stb. munkálatainak az időszakában.

Az imént említett dolgokat is fegyelembevéve, a meglévő ingatlan (ház, lakás) felújítás, átalakítás, megerősítés, átépítés stb. módját és mikéntjét úgy ajánlott megválasztani, hogy csak a legszükségesebb rongálással, környezet- és egészség károsítással járjon, továbbá a régi épületek esetében, törekedni kell arra, hogy az eredeti építési technikához közel álló műszaki megoldások kerüljenek alkalmazásra.

A fent részletezett ajánlások betartása, a többi között, azért is erőteljesen javasolt, mert különben könnyen előfordulhat, hogy többet ártanak, mint használnak a lakóingatlannak, magyarul: az épület, a lakás életét megrövidítik, a meghosszabbítása helyett.

Szakmai csapatunk igyekszik segítségére lenne a Tisztelt Ügyfeleknek, hogy az otthonnal kapcsolatos vágyak, elképzelések ne csupán szárnyaljanak, hanem szakszerűen, költséghatékonyan, ugyanakkor minőségi színvonalon meg is valósulhassanak.

.

Kapcsolódó szakmai szolgáltatási tevékenységeink (a teljesség igénye nélkül):

. 

 • helyszíni szakmai szemle;
 • előzetes szaktanácsadás;
 • ingatlan (ház, lakás) műszaki állapotfelmérés, épület - lakás diagnosztika;
 • hőkamerás szakvizsgálat; egyéb műszeres szakvizsgálatok;
 • építésügyi mérnöki és igazságügyi szakértés;
 • szakvélemény, szakmai javaslatok megtétele;
 • több változatban is kidolgozzuk a felújítás, korszerűsítés, átalakítás, bővítés stb. különböző lehetséges megvalósítási módozatait;
 • alaprajzi elrendezések, színvariációk, látványtervek, építészeti szimuláció;
 • részletes árajánlat, tételes költségvetés készítés;
 • építészeti műszaki generál tervezés (komplex tervezés);
 • engedélyezési tervdokumentáció készítés;
 • épületszerkezeti, tartószerkezeti (statikai), épületvillamossági, épületgépészeti szakági műszaki tervek készítése;
 • belsőépítészeti szakági műszaki tervezés;
 • kiviteli (megvalósítási) tervdokumentáció készítés;
 • építésügyi hatósági engedélyezési, ÉTDR ügyintézés;
 • elektromos művek, vízművek, gázművek, kéményseprő stb. kapcsolódó szakhatósági ügyintézés, engedélyeztetés;
 • felelős műszaki vezetés, építési projektvezetés, generál építésvezetés;
 • építési műszaki ellenőrzés, építkezés lebonyolítás;
 • elektronikus építési napló vezetés (e-építési naplózás);
 • építőipari generál kivitelezés (komplex kivitelezés).

. 

Szakmánkénti építőipari szakkivitelezés, például: 

. 

 • szárazépítő, gipszkartonszerelő szakmunkák;
 • kőműves szakmunkák;
 • épületburkoló (hidegburkoló, melegburkoló) szakmunkák;
 • épületszigetelő (hőszigetelő, vízszigetelő, hangszigetelő) szakmunkák;
 • épületvillamossági, villanyszerelő (energiaellátás, szabványossági felülvizsgálat, érintésvédelmi mérés, villámvédelem, riasztó és védelmi rendszer, épületinformatika, épületfelügyelet stb.) szakmunkák;
 • épületgépészeti, víz, gáz, fűtés, légtechnika szerelő (vízellátás, csatorna, fűtés, klímatechnika, épületfelügyeleti rendszer, felvonók stb.) szakmunkák;
 • épületasztalos és bútorasztalos (egyedi tervezés, gyártás, helyszíni szerelés, beépítés, javítás, felújítás) szakmunkák;
 • műbútorasztalos (javítás, felújítás, rekonstrukció, restaurálás) szakmunkák;
 • épületlakatos és szerkezetlakatos (egyedi tervezés, gyártás, helyszíni szerelés, beépítés, javítás, felújítás) szakmunkák;
 • festés, mázolás, tapétázás szakmunkák;
 • diszítőfestés, díszítés, gipszmunkák, rozetták, stukkórakás stb.;  
 • épületüvegező szakmunkák;
 • kültéri és beltéri szerelt épületburkolat, táblás homlokzatburkolat szakkivitelezés;
 • árnyékolástechnika (redőny, napellenző, zsaluzia, reluxa, roletta, roló, szalagfüggöny, rovarháló, ablakfólia stb.) egyedi tervezés, gyártás, helyszíni szerelés, beépítés, javítás, felújítás szakkivitelezés;
 • épületbádogos, tetőfedő szakmunkák;
 • ács, állványozó, zsaluzó szakmunkák

. 

Használt ingatlan, meglévő ház, lakás részleges vagy teljes felújítás, korszerűsítés, átalakítás, átépítés, bővítés, tetőtér-beépítés, valamint régi épület renoválás, tatarozás, rekonstrukció, restaurálás (...):

.

 • bontási munkálatok, bontási törmelék, hulladék (sitt) rakodás, elszállítás;
 • konyha felújítás, átalakítás, új konyha kialakítás (tervezés és kivitelezés);
 • fürdőszoba felújítás, átépítés, új fürdőszoba kialakítás (tervezés és kivitelezés);
 • étkező felújítás, átalakítás, átépítés, új étkező kialakítás (tervezés és kivitelezés);
 • nappali felújítás, átalakítás, átépítés, új nappali kialakítás (tervezés és kivitelezés);
 • hálószoba felújítás, átalakítás, új hálószoba kialakítás (tervezés és kivitelezés);
 • gardróbszoba, járható-szekrény, valamint egyéb tárolóhelyiség felújítás, átalakítás, átépítés, új ruha- és egyéb tároló kialakítás (tervezés és kivitelezés); 
 • gyerekszoba felújítás, átalakítás, új gyerekszoba kialakítás (tervezés és kivitelezés);
 • egyedi gyerekszoba kialakítás (falfestés, mesefestés, dekoráció gyerekbútor stb.), biztonságos, kényelmes, praktikus gyerekszoba megvalósítás; 

.

 • egyedi konyhabútor készítés (tervezés, gyártás, helyszíni szerelés, beépítés);
 • egyedi fürdőszoba bútor készítés (tervezés, gyártás, helyszíni szerelés, beépítés);
 • egyedi ruhásszekrény készítés (tervezés, gyártás, helyszíni beépítés);
 • egyedi étkezőbútor készítés (tervezés, gyártás, helyszíni szerelés, beépítés);
 • egyedi hálószobabútor készítés (tervezés, gyártás, helyszíni szerelés, beépítés);
 • egyedi gyerekszobabútor készítés (tervezés, gyártás, helyszíni szerelés, beépítés);
 • egyedi szekrénybútor, előszobabútor, beépített bútor, tolóajtós bútor, gardrób, irodabútor, könyvszekrény stb. készítés (tervezés, gyártás, helyszíni szerelés);

.

 • teljes körű épületszigetelés szaktervezés, szakértés, szakkivitelezés;
 • épület homlokzat szigetelés szakkivitelezés;
 • utólagos szigetelés (vízszigetelés, hőszigetelés, hangszigetelés) megvalósítás (szaktervezés, szakértés, szakkivitelezés);
 • nyílászárók (ablak, ajtó, kapu, üvegfal, portál stb.) cseréje, egyedi vagy szabvány méretű új nyílászáró készítés (tervezés, gyártás, helyszíni szerelés, beépítés);
 • biztonsági ajtó, biztonsági rács, védőrács stb. (tervezés, gyártás, kivitelezés); 
 • lakás, családi lakóház, társasház - fűtési rendszer felújítás, átalakítás, korszerűsítés, új fűtési rendszer kialakítás (tervezés, szakértés, kivitelezés);
 • klíma telepítés, légtechnika, szellőzés kiépítés (tervezés és kivitelezés);
 • kémény felújítás, átépítés, újjáépítés, kéménybélelés, kéményseprő járda felújítás, újjáépítés (tervezés, szakértés, kivitelezés, engedélyeztetés);
 • cserépkályha, téglakályha, kandalló építés (tervezés és kivitelezés)
 • kézműves épített kemence, épített tűzhely, kerti tűzhely tervezés és kivitelezés; 
 • lakás, családi lakóépület, társasház - elektromos hálózat felújítás, átalakítás, korszerűsítés, új elektromos hálózat kialakítás (tervezés és kivitelezés);
 • riasztó és védelmi rendszer, tűzjelző rendszer telepítés (tervezés és kivitelezés);
 • lakáson belüli lépcső felújítás, átalakítás, új lépcső építés (tervezés, kivitelezés);
 • galéria felújítás, átalakítás, új galéria megvalósítás (tervezés, kivitelezés);
 • erkély, loggia, veranda (zárt), tornác stb. felújítás, átalakítás, új építés;
 • külső lépcső felújítás, átalakítás, új lépcső építés (tervezés, kivitelezés);
 • beépített tetőtér felújítás, korszerűsítés, átalakítás, átépítés, bővítés;
 • új tetőtér beépítés megvalósítás (tervezés, szakértés, kivitelezés);
 • terasztető, tetőterasz, zöldtető kialakítás (szaktervezés, szakértés, szakkivitelezés);
 • meglévő terasz felújítás, átalakítás, bővítés, új terasz megvalósítás. 

. 

 • gépkocsi tároló, garázs felújítás, átalakítás, átépítés, bővítés;
 • új garázs, új gépkocsi tároló megvalósítás (tervezés és kivitelezés);
 • kerti építmények, kerti berendezési tárgyak, épített kerti bútorok, kerti pihenőhely, szaletli, pergola, pagoda, kerti pavilon, kerti szerszám tároló, kerti kisház, komplett kerti konyha, bográcshely, grillező, szalonnasütő hely, kerti játszóhely, kerti fajátszótér stb. megvalósítás (tervezés, gyártás, helyszíni szerelés); 
 • kerti utak kiépítése, térkövezés, térburkolás, parkoló kialakítás;
 • kertépítés, kertrendezés, szőlőlugas-vázszerkezet, kerti dekoráció, kerti csobogó, vízköpő, kerti szökőkút, kerti-tó, esővíz-hasznosítás, öntözőrendszer kialakítás;
 • kültéri és beltéri medence megvalósítás, kerti úszómedence kialakítás, meglévő medence fedés, medence gépészet stb. (tervezés és kivitelezés); 
 • kerítés felújítás, átalakítás, új kerítés megvalósítás (tervezés, kivitelezés);
 • építőipari kivitelezési munkákhoz kapcsolódó kütéri és beltéri takarítás. 

. 


. 

A ház, a lakás - az otthon 

.

Életünket vágyak, célok határozzák meg. Minden ember természetes vágya, elsődleges célja a lakás, az otthon megteremtése. Az otthon az a mikrokörnyezet, amelyben az ember egyéni léte gyökerezik, fejlődik, megújul, erőt merít a holnap feladatainak a megoldásához.

A praktikusan kialakított, jó lakás legfőbb jellemzője, hogy mindig a lakói életét szolgálja. Viszont, ha nincsenek, és / vagy nem megfelelően vannak kialakítva és kihasználva mindazok a lehetőségek, amelyekkel egy család életét ki lehet szolgálni, gördülékenyebbé lehet tenni, akkor éppen fordított a helyzet, mert ekkor bizony a lakók kénytelenek az otthonukat szolgálni, mivel a nem megfelelően kialakított ház, lakás kötöttségeihez valamiképp állandóan alkalmazkodniuk kell.

A lakóépület feladata a lakhatás megoldása, a lakás az élet funkcióira épül, a család életének a tere az otthon, a megfelelő nagyságú és praktikus felszereltségű lakás.

A kényelmes otthon csak alaprajzilag helyesen megoldott, megfelelően méretezett, praktikus térszervezéssel, a különböző funkciókat szinte észrevétlenül kiszolgáló bútorokkal, berendezésekkel, felszerelési tárgyakkal valósítható meg.

A fentiek alapján már némileg érzékelhető, hogy az otthonnal kapcsolatos összetett igényeket nem tudják megfelelően kielégíteni az akárhogyan egymás mellés sorolt helyiségek sokaságai, mert a praktikus lakás ugyan különféle rendeltetésű részekre oszlik, de ezek között mindenkor szerves kapcsolatnak kell lenni.

A lakás használata térben és időben lezajló folyamat, amely meghatározza a részeit, a helyiségcsoportjait, a köztük kívánatos kapcsolatokat, a helyiségek praktikus sorrendjét.

A család otthona (a ház, a lakás) fontos vagyontárgy, jelentős befektetés, ha úgy tetszik, akkor az ember életének nagy beruházása. Ennek tudatában nem javasolt az új lakás építéssel, illetve a meglévő lakás felújítással, korszerűsítéssel, átalakítással, bővítéssel, tetőtér-beépítéssel stb. kísérletezni. Hanem inkább erőteljesen ajánlott profi szakemberre, az Iparkamaránál is regisztrált szakvállalkozóra vagy szakcégre bízni a megvalósítást.

A ház, a lakás (építése, felújítása, átalakítása, bővítése stb.) megvalósítása során az elsődleges kihívás abban rejlik, hogy miként tudunk az igények és a lehetőségek keretén belül: ötletesek, leleményesek, praktikusan kreatívok, okosan újítók (invenciózusak, innovatívok) lenni, hogyan tudjuk korszerűvé, jól funkcionálóvá, gazdaságossá és értékállóvá tenni a mindenkori lakásmodelt, hogy generációkon át szolgálhassa a lakóit.

A ház, lakás építés, felújítás, korszerűsítés, átalakítás, bővítés stb. építészeti műszaki tervezési munkáinál, a látványtervek, építészeti szimulációk alkalmazásával, az igények és a lehetőségek keretén belül, törekedni kell megtalálni a természetes egyensúlyt, az építési kivitelezési, felújítási, korszerűsítési, átalakítási, bővítési, rekonstrukciós, restaurálási stb. megvalósítási eljárások, a stílus, a forma, a színek, az anyagok, a technológia, a költséghatékonyság, a fenntarthatóság stb. lényeges meghatározók között.

Mert a végső soron az a cél, hogy élhető otthont, emberbarát házat, lakást hozzunk létre. Ugyanakkor a család számára a ház, a lakás nem csupán otthon, hanem gyakran a legfőbb vagyontárgy is egyben. ezért aztán az is igen lényeges szempont, hogy az adott ingatlan értéke hosszabb távon is megmaradjon.

Idevonatkozóan még tudnivaló, hogy bármely nemzet jövője elsősorban a családi otthonokban alakul, fejlődik, majd idővel aztán jelenné válik, ilyenformán pedig a lakáshelyzet mindenkor kihat az ország jövőjére is.

Az emberi környezet védelme, az épített környezet tudatos alakításának kívánalma, és az ezzel kapcsolatos lehetőségek korlátozott volta, korunk egyik jelentős problémája.

A fenntarthatósági szemléletű gondolatrendszer, a fenntartható fejlődés, ennek keretében a fenntartható építés területe az építészek felelőssége is, ezzel mi is tisztában vagyunk.

Ennek tudatában az építésügyi szakmai tevékenységünk gyakorlása során, mi kötelességünknek érezzük, hogy a fenntarthatóság feltételrendszerei érvényre jussanak a mindennapi munkánkban. Azaz, hogy napjaink generációja úgy érje el a kitűzött céljait, hogy ezzel ne korlátozza a jövő generációjának a lehetőségeit.

Idevonatkozóan tudnivaló, hogy az épületek (házak, lakások stb.) kialakítása, üzemeltetése, az építőanyagok kiválasztása, az energia, illetve a erőforrások fenntartható felhasználása, már egy jelentős lépés a felelős gazdasági, környezeti és társadalmi fejlődés irányába.

A szakmai tevékenységünk során az építkezés (építés, felújítás, korszerűsítés, átalakítás, bővítés stb.) minden szakaszában, a tervezéstől a kivitelezésen át, és a beköltözést vagy használatbavételt követően, az egész épület-életcikluson keresztül a közösségre gyakorolt hosszú távú hatások figyelembe vételével, beleértve az üzemeltetési és karbantartási folyamatokat - mindenkor fenntarthatóságra törekszünk.

Ezért aztán a hosszú távú környezettudatos gondolkodás, az építőanyagok megválasztása, az energiafelhasználással összefüggésben, az építkezési (tervezési, szakértési, építési, felújítási, korszerűsítési, bővítési stb. kivitelezési) folyamat lényeges részét képezi.

Fontos, hogy az építkezési (építési, felújítási, korszerűsítési, átalakítási, bővítési stb.) projekt magas színvonalú építészeti és építőipari kivitelezési minőséget közvetítsen, természetesen a mindenkori környezet kulturális és fizikai adottságait figyelembevéve, az elkészült épület, a felújított korszerűsített lakás, átalakított, bővített ház maradandó esztétikai hatást gyakoroljon a környezetére.

A szakmai munkánkat fenntartható, energiatudatos megközelítés mellett, egyúttal környezettudatosan (eco-tech) igyekszünk végezni. Jellemzően a következő szakmai feltételrendszer szerint: az építés, felújítás, korszerűsítés, átalakítás, bővítés, stb. kivitelezés a lehető legkisebb mértékben okozzon zavart a környezetben, ne akadályozza annak fejlődését, ne okozzon visszafordíthatatlan folyamatokat, ahol igény van rá, illetve lehetséges, ott törekszünk a mégújuló energiaforrások alkalmazására.

Mindezek megvalósításához az ökologikus építészet alapelveit is alkalmazzuk. Idevonatkozóan tudnivaló, hogy az ökologikus építészet egy komplex, az emberi élettér minden részére kiterjedő gondolkodásmód. Számos kapcsolatrendszer egymásraépülését és kölcsönhatását jelenti, például: anyaghasználat, szerkezetkialakítás, komfortérzet, energiaháztartás, épületgépészet, alternatív energiahordozók használata, formaképzés, tájolás, regionáli és lokális klíma figyelembevétele, talajviszonyok, tájba-illesztés stb.

Igaz ugyan, hogy nem minden esetben lehet valamennyi szempontot maradéktalanul érvényesíteni, mégis a kapcsolatrendszer egymásrahatásával a létrehozott épített és a természetes környezet között kiegyensúlyozott, vagyis: ökologikus viszony hozható létre.

Lényegében az ökologikus építészet követőinek azt a célt kell maguk elé kitűzni, hogy a fenti kapcsolatrendszerek megismerésével, elemzésével olyan épített környezetet hozzanak létre, amely anyagfelhasználásában, előállítása, fenntartása, illetve szanálása során a lehető legkevésbé szennyezi és fosztja ki a természetes (élő) környezetet.

A fentiek figyelembevételével, illetve mindezek mellett, ugyanakkor bizony még az is tudnivaló, hogy a családi otthon (ház, lakás) megvalósítása személyes, egyedi építészeti műfaj, mindig az volt és az is marad, és mint ilyen, bizalmi kérdés is egyben.

Ezért megbízás, megrendelés esetén, a szakmai munkánk során mi arra törekszünk, hogy a hagyományokra alapozva, a modern technika vívmányait, a korszerű technológia újításait alkalmazva, környezetkímélő és értékálló építőanyagokat felhasználva, a hagyományos (kézműves) építési technikát és az innovatív kivitelezési megoldásokat ötvözve igyekszünk a Tisztelt Ügyfeleink részére: egészséges környezetű, jól funkcionáló, kellemes lakóvilágú, korszerű, energiatakarékos, időtálló, fenntartható és értékálló otthont - emberbarát házat, lakást megvalósítani, amely akár generációkon át is képes szolgálni a lakóit.

Az emberbarát otthon (ház, lakás) jellemzője, hogy: a természethez és az emberhez is egyaránt közel áll (alkalmazkodik és illeszkedik is hozzájuk); a gondos és gazdaságos minőségi kézműves építési technikák és az innovatív kivitelezési megoldásokat ötvözve készül (értékálló); az anyaga környezetbarát és időtálló (generációkon át szolgál); szerkezete korrekt és letisztult (konstrukciója a józan ész logikáját követi); az alaprajzi elrendezése praktikus, jó helyekből és egészséges terekből áll (ahol az embert szolgáló térvilág egyúttal kellemes komfort- és kényelemérzetet, jó közérzetet is biztosít); a formája egyszerű, mértéktartó és arányos (megjelenése esztétikus, ugyanakkor emberléptékű).

.

A megtisztelő figyelmét megköszönve,

Jó egészséget kívánva,

Tisztelettel üdvözli:

Tuba Imre

okl. építész építőmester, ingatlanszakember

Tuba Építész Iroda

.


.

. 

Online kapcsolatfelvétel 

.

.

Kapcsolatfelvétel

Név *:
E-mail cím *:
Telefonszám *:
Üzenet:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

.

.

Ajánlatkérés

Név *:
E-mail cím *:
Telefonszám *:
Ajánlatot szeretnék kérni a következőre *:


Üzenet:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

.

.

Kérdőív

Kérjük, hogy az alábbi kérdőív kitöltésével segítse a munkánkat! Köszönjuk!

Név *:
E-mail cím *:
Telefonszám:
Hogyan talált ránk?:
Üzenet:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

.

.