ÉEVSZ Csoport

.

.

Építésügyi Együttműködő Vállalkozói Szakmai Csoport

.

(ÉEVSZ Csoport) 

.

.

Kedves Látogató!

.

Tisztelettel köszöntöm Önt az Építésügyi Együttműködő Vállalkozói Szakmai Csoport (ÉEVSZ Csoport) hivatalos internetes oldalán. Id. Tuba Imre okl. építész építőmester vagyok, az ÉEVSZ Csoport alapítója és tiszteletbeli elnöke.

Bízom benne, hogy az alábbi bemutatkozó anyagunk hasznos információkat tud közvetíteni az Ön számára, a többi között, például arról az egyedi működési szisztémáról és újszerű szolgáltatási módról is, amelynek keretében a Csoportunk szakembergárdája, illetve partnercégei végzik a mindennapi szakmai munkájukat.

Az ÉEVSZ Csoport létrejöttének az előtörténete a múltban gyökerezik, gyakorlatilag maga az élet, illetve az ezirányban rendszeresen felmerülő igény volt az, ami idővel létrehívta ezt a hiánypótló célzatú kezdeményezést, amely szépen kiérlelődve aztán az ÉEVSZ Csoport létrehozatalához vezetett 2012 nyarán.

Lényegében arról van szó, hogy az építész gyakorlatilag sohasem dolgozik egyedül, mert a valóságban ez a mesterség egyszemélyes hadseregként nem művelhető eredményesen. Ezt a megállapítást egyértelműen igazolja az a tény is, hogy az építés az emberi fejlődéstörténet egyik elemi jelentőségű, ugyanakkor rendkívül összetett tevékenysége.

A polihisztorok ideje lejárt, ma már fölöttébb szerteágazó, mind részletesebb szakértelmet igénylő világban élünk. Jelen korunkban már nincs olyan ember, aki egymaga minden tudományban, illetve mesterségben jártas volna.

Napjainkban az összetett építőipari projektekben (építkezési beruházásokban) már több kapcsolódó (gyakran egymás határterületein működő) szakterület, szakirány, szakág, szakma képviselőjének a közös, egymást segítő, kiegészítő alkotó szaktevékenysége is szükséges az eredményes munkához.

Jelenünkben (a többi között) az építészet, építőipar, épületszakipar, épületszerkezetek, épületvillamosság, épületgépészet, épületenergetika stb. is gyors iramban fejlődik, rendszeresen módosul, változik, alakul. A hagyományos mellett már egyre többször új eljárásokkal, innovatív megoldásokkal, új szerkezetekkel, új anyagokkal is dolgozunk.

Az építési folyamat komplexitása, a megvalósítandó épület funkcionális összetettsége, a kapcsolódó eljárások bonyolultsága, valamint az egyre inkább speciális szakismeretet igénylő technikák, technológiák szakszerű alkalmazása okán is, elkülönülő feladatkörű, egymást segítő, kiegészítő, funkcionálisan szakosodott (specializálódott) szakemberek, például: szaktervezők, szakmérnökök, szakértők, szakkivitelezők közreműködését is igényli, az eredményes és minőségi szakmai munka megvalósítása.

Mert szakszerűen, jogszerűen, felelősen építeni csak a megfelelő szaktudás, a szükséges szakmai gyakorlati tapasztalat, az alkalmas műszaki és technikai felszereltség, valamint az előírt szakmagyakorlási jogosultságok és engedélyek birtokában lehet, illetve szabad.


Az ÉEVSZ Csoport története:

A több évtizedes építész szakmai pályafutásom alatt folyamatosan kialakuló személyes (szakmai és üzleti) kapcsolat-rendszerem (ha úgy tetszik, akkor a kapcsolati tőkém) az, ami az ÉEVSZ Csoport úgymond stabil alapját képezi.

Az idők folyamán kialakult egy olyan szakembergárda, akik egyfajta rokonszemléletet képviselnek a szakmai munkásságukban (például: racionalitás, etika, szolidaritás, szakszerűség, megbízhatóság, valamint a minőség iránti elkötelezettség).

Majd ennek az alulról folyamatosan építkezve kialakult, azután stabilizálódott kapcsolatrendszernek a birtokában, gyakorlatilag félig baráti, félig szakmai alapon kezdeményeztem a közös szakmai munkával kapcsolatos megállapodásokat a kollégákkal és munkatársakkal, valamint az ő általuk képviselt vállalkozásokkal, illetve cégekkel. Mindezek pedig együttműködési szerződések keretében realizálódnak.


Az ÉEVSZ Csoport működése:

Az együttműködő szakmai partnerek, vagyis az ÉEVSZ Csoport szakember tagjai a szolgáltatási tevékenységük folytatásához, illetve a szakmájuk gyakorlásához szükséges hivatalos hatósági, valamint szakmai (mérnöki kamarai, építész kamarai, ügyvédi kamarai, igazságügyi szakértői kamarai, kereskedelmi és iparkamarai, ingatlanszakmai stb.), regisztrációval, névjegyzékbevétellel, engedélyekkel rendelkeznek.

Az ÉEVSZ Csoport szakember tagjai, illetve a partnercégek a szakmai szolgáltatási tevékenységüket önállóan folytatják. Ez a tény egyébként a Csoportunk egyik alapvető vezérelve is, miszerint: együttműködés a saját önállóság megtartásával.

Lényeges pontosítani annak tényét is, hogy: az Építésügyi Együttműködő Vállalkozói Szakmai Csoport (ÉEVSZ Csoport) nem önálló vállalkozás vagy cég (nem önálló gazdasági társaság), hanem egyedi működési szisztéma, a kölcsönös vállalkozói szakmai együttműködésre vonatkozó megállapodáson alapuló, újszerű szolgáltatási mód.

Az ÉEVSZ Csoport létrejöttével megvalósulhatott, hogy praktikusan összefogva, hozzáértően koordinálva a szakember tagok, illetve partner cégek szakmai szolgáltatási tevékenységét, az ilyenformán összpontosuló univerzális szakmai kapacitást, az egymást segítő, kiegészítő szaktevékenységek, valamint a kapcsolódó emberi erőforrások (szellemi és fizikai szakemberek), illetve a szükséges technikai felszereltség (műszaki infrastruktúra) teljes körét tudjuk biztosítani egy kézből a Tisztelt Ügyfeleinknek.

A kölcsönös együttműködés alapján összeadódó, így teljes körűvé váló szaktudás, szakmai kapacitás, technikai (szakmai) eszközállomány praktikus összefogása, szakszerű koordinálással párosulva, illetve az egyedi működési szisztémánkban, újszerű szolgáltatási módunkban meglévő lehetőségeket jól kihasználva, egyúttal megnövekvő piaci mozgásteret is tudunk képezni, ezáltal pedig a komplex (univerzális) szakmai szolgáltatási tevékenységeinkkel maradandó, valódi értéket teremthetünk a Tisztelt Ügyfeleinknek.

Az Építésügyi Együttműködő Vállalkozói Szakmai Csoport (ÉEVSZ Csoport) egy kölcsönös szakmai együttműködésen alapuló: tanácsadó, tervező, szervező, szakértő, gyártó, értékesítő és kivitelező - szellemi (tudásbázis) és kétkezi (fizikai) szakmai műhely.

Az idő múlásával az ÉEVSZ Csoport keretében már egyre több együttműködő tag (szakember), illetve partner cég (vállalkozás) közreműködik, valamint rendelkezésre áll a hozzájuk tartozó iparági háttér, szellemi és fizikai szakember állomány, illetve a kapcsolódó (dologi) tárgyi eszközök (szerszámok, gépek, felszerelések, berendezések, járművek, műhelyek, építőanyag értékesítési telepek és szaküzletek, raktárak, irodák stb.) - mindez együtt a Tisztelt Ügyfelek teljes körű kiszolgálását hivatott elősegíteni.

Az ÉEVSZ Csoportnál koncentrálódó szakértelem, szellemi és kétkezi (fizikai) szakember létszám, valamint a (dologi) tárgyi eszközök (korszerű technikai felszereltség, műszaki infrastrukturális háttér stb.) az egymást segítő, kiegészítő szakterületek, szakmai határterületek, szakágak, szakirányok, szakmák újszerű módon, egyedi szisztéma alapján történő praktikus egységbe foglalása, szakszerű koordinálása - összességében már képes volt kiemelni az ÉEVSZ Csoportot az egyhangú, szürke sokaságból.

Mindez pedig lehetőséget biztosít arra, hogy az ÉEVSZ Csoport a szakterületén, szinte egyedülállóan széles körű szaktevékenységekkel, komplex szakmai szolgáltatásokkal, univerzális termékpalettával álljon a Tisztelt Ügyfelek rendelkezésére.

Az építésügy, az építészet, a kapcsolódó mérnöki szakágak, az építőipar teljes vertikuma, a magasépítés, az épületszerkezetek, az épületszakipar, az épületvillamosság, az épületgépészet, az épületenergetika, az építőanyagok, az ingatlanszakma, illetve a mindezekhez kapcsolódó: tanácsadói, tervezői, műszaki szakértői, igazságügyi szakértői, építőanyag értékesítési, szervezési, jogi, valamint a tényleges megvalósítás, vagyis a generál kivitelezés, a szakkivitelezés, az egyedi gyártás szakmai területein egyaránt.

Az új építéstől a felújítás, korszerűsítés, átalakítás, átépítés, bővítésen keresztül egészen a tatarozás, renoválás, rekonstrukció, restaurálás munkák szakszerű megvalósításáig, az elképzeléstől a beköltözésig, a használatbavételig - egy kézben összefogva.

Az ÉEVSZ Csoport tagjai magyar szakemberek, a partnercégei pedig magyar tulajdonban lévő vállalkozások, magyar tulajdonosi körű gazdasági társaságok (cégek).

A szakmai szolgáltatási tevékenységünket (tanácsadás, komplex tervezés, szervezés, mérnöki és igazságügyi szakértés, egyedi gyártás, értékesítés, generál kivitelezés) Magyarországon végezzük, elsődlegesen Budapesten és Pest megyében tevékenykedünk.

Csoportunk mindenkor magyar (szellemi és fizikai) munkaerővel, magas szakmai színvonalon, európai minőségben dolgozik. Ilyenformán az ÉEVSZ Csoport is igyekszik némileg hozzájárulni a magyar szakértelem jó hírnevének az öregbítéséhez.

Az ÉEVSZ Csoport az építésügy teljes spektrumában, az igénybe vehető lehetőségek kiemelkedően széles körét kínálja a Tisztelt Ügyfeleknek. Az egyedi működési szisztéma, újszerű szolgáltatási mód keretében kölcsönösen együttműködő szakembergárdánk, illetve független partnercégeink stratégiai szövetsége (együttműködés a saját önállóság megtartásával), megteremti annak a lehetőségét, hogy a mindenkori megrendelői (építtetői) igények és a lehetőségek ismeretében, a szakszerű előkészítést követően már célzottan kerüljenek bevonásra az adott projektbe a szükséges szakemberek és szakcégek.

Az egyedi működési szisztémával, újszerű szolgáltatási móddal történő racionális üzemelés alapján, az ÉEVSZ Csoportnál összpontosuló szakmai kapacitás, egymást kiegészítve összeadódó szaktudás, a szellemi és fizikai szakember erőforrás, valamint a kapcsolódó tárgyi eszközök (szerszámok, gépek, műhelyek, járművek stb.) praktikus összefogása, hozzáértő koordinálása lehetővé teszi: az ügyfélközpontú, szakszerű, minőség iránti elkötelezettségű, költséghatékony szakmai szolgáltatási tevékenységek végzését, amellyel az építésügy teljes vertikumában állunk a Tisztelt Ügyfelek rendelkezésére.


Az ÉEVSZ Csooprt szakemberei:

Az alapító tagjaink a szakmájuk elmélyült ismerői, felsőfokú (főiskolai vagy / és egyetemi) végzettséggel és felsőfokú szakképzettséggel rendelkeznek, jellemzően posztgraduális (főiskolai vagy egyetemi szintű szakirányú továbbképzés) képzettséggel is bírnak, többen rendelkeznek (közigazgatási, építésügyi, gazdasági, jogi stb.) különböző szakvizsgákkal is, némelyek pedig szakirányú mesteriskolai képzettséggel (képesítéssel) is bírnak.

Kellőképpen jártasak a szakmájuk határterületeiben, valamint a társ-szaktudományokban is, birtokában vannak a szükséges társadalomtudományi (humán), természettudományi (reál), számítástechnikai, informatikai ismereteknek, valamint az élethosszig tartó tanulás elve alapján, önmagukat rendszeresen képezve haladnak a szakmájuk, a tudomány és a technika fejlődésével, a hazai és a külföldi szakirodalmat, szakfolyóiratokat (papíralapon és elektronikusan egyaránt) tanulmányozva szinten tartják, valamint igyekeznek folyamatosan bővíteni az ismereteiket, a szakirodalom tanulmányozásához, illetve a szakmájuk gyakorlásához kapcsolódó kommunikációhoz is megfelelő nyelvismerettel rendelkeznek.

Mindannyian megfelelő élettapasztalattal rendelkező, kiemelkedő mesterségbeli tudású, nagy áttekintőképességű, önálló szakemberek, széles szakterület nagy tapasztalatú, átfogó ismerői, kiemelkedő szakmai gyakorlattal. Műszaki, szervezési, gazdálkodási és a szakterületükön irányító vezetői (tervező, szakértő, kivitelező) gyakorlati tapasztalattal rendelkező, felelősségteljes, minőség iránt elkötelezett alkotók.

A szakmájukban ismertek és elismertek, többségük oktatói tevékenységet is folytat. Jellemzően: építési műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői, energetikai tanúsítói, tervezői, mérnök szakértői, jogosultsággal rendelkeznek; többen még vezető tervezői, tervellenőri, igazságügyi szakértői, ügyvédi jogosultsággal is rendelkeznek; némelyek pedig, személyes regisztráció alapján, generál kivitelezői, illetve szakkivitelezői engedéllyel is rendelkeznek.

Az alapító tagság szakmai elismertségét a kiemelkedő szakismeretük, a nagy szakmai gyakorlati tapasztalatuk mellett a megszerzett szakmagyakorlási jogosultságok, szakmai minősítések, a különböző szakmai fokozatok, szakmai címek, illetve szakmai díjak is visszaigazolják. Elsődlegesen a Tisztelt Ügyfelek megkeresései, felkérései, megbízásai, megrendelései által biztosított folyamatos feladat és munka ellátottságuk bizonyítja.

Mindehhez persze az alapító tagság részéről még hozzá tartozik: az emberi és szakmai tisztesség, valamint az etikai vonatkozások betartása is egyaránt.


Az ÉEVSZ Csoport küldetése:

Napjainkban a világ gyorsan változik, amelyhez az egyes embereknek és a különböző szakmai és egyéb szervezeteknek is egyaránt valamiképp alkalmazkodnia szükséges, egyúttal pedig képesnek kell lenniük a változásra, változtatásra is.

Az ÉEVSZ Csoport az imént említett alkalmazkodást, változást, változtatást progresszív eljárással, egy szakmai reform bevezetésével, egyedi működési szisztémával, újszerű szolgáltatási móddal igyekezett megvalósítani.

Mindezt úgy tettük, hogy a hagyományos szakmai működési módot versenyképessé alakítottuk, ezzel is elősegítve a fenntartható haladást.

Egyúttal pedig megteremtettük a minőségi szakmai szolgáltatási tevékenységünk komplex körének az egy kézből történő elérhetőségének lehetőségét a Tisztelt Ügyfeleink részére.

A szakmai minőség jelentése ebben a szövegkörnyezetben: a változó körülményekhez, a megváltozott környezethez, piaci igényekhez stb. történő alkalmazkodásról, a folyamatos igazításról, korrekcióról, javításról, fejlesztésről, az új dolgok, az innovációk megismeréséről, befogadásukról, megtanulásukról, alkalmazásukról - a fejlődésről szól.

Hisszük, hogy az egyedi működési szisztémánkban, az újszerű szolgáltatási módunkban rejlő lehetőségek hatékony kihasználásával, a szaktevékenységeink fontolva haladó bővítésével, a szolgáltatásaink tudatos fejlesztésével, illetve a szakmai minőség iránti elkötelezettségünk eredményeként bizonyítható, hogy a magyar szakértelem versenyképes tud lenni, akár még a hazánkban működő (tőkeerős) külföldi cégekkel szemben is.

Az építésüggyel foglalkozó, abban tevékenykedő szakmai Csapatként pontosan tudjuk, hogy többirányú felelősség terhel minket, hiszen az építészet, az építés minősége és az életünk minősége között igen szoros kapcsolat, egyértelmű összefüggés van.

A Tisztelt Ügyfeleink megelégedettsége az általunk végzett szakmai szolgáltatási tevékenységek minőségének a fokmérője. Így pedig az ÉEVSZ Csoport szakmai eredményességének, sikerességének alapja a Tisztelt Ügyfeleink elégedettsége.

A fentiek tudatában a Csapatunk bízik benne, hogy a következetesen és kitartóan végzett, mindenkor magas szakmai színvonalú, minőségi szolgáltatási tevékenységeink eredményeképpen, egyre több Tisztelt Ügyfél fordul hozzánk bizalommal.

Tudjuk, hogy az ügyfelek elégedettségének jellemzően többféle hozadéka is lehet, például az, hogy a Tisztelt Ügyfeleink jóvoltából idővel az építésügyi szakterület egyik meghatározó szereplője, akár a szakma élvonalához tartozó Csoport lehetünk.

Természetesen a szakembergárdánk, illetve partnercégeink is akként dolgoznak a mindennapokban, hogy ez mihamarabb megvalósuljon - az Ön szolgálatában!

.

A megtisztelő figyelmét megköszönve,

Jó egészséget kívánva,

Tisztelettel üdvözli:

Id. Tuba Imre

okl. építész építőmester,

alapító és tiszteletbeli elnök

Építésügyi Együttműködő Vállalkozói Szakmai Csoport

.


.

Építésügyi Együttműködő Vállalkozói Szakmai Csoport

(ÉEVSZ Csoport)

.

Id. Tuba Imre

alapító és tiszteletbeli elnök,

okl. építész építőmester

.

Ifj. Tuba Imre

elnök,

okl. mérnök

.

E-mail cím: eevszcsoport@gmail.com

.


.

.

.


.