A 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (OTÉK) módosításáról

2012.12.14.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) módosításáról.

 

A 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet módosításáról 

 

A módosításokat a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314!2012. (XI. 8.) Korm. rendelet tartalmazza.

A szóban forgó kormányrendelet módosítása után új fogalom jelenik meg: a beépítési magasság. Amely az épületmagasság, a homlokzatmagasság és párkánymagasság gyüjtőfogalma. Kimondásra kerül a beépítési magassággal kapcsolatosam, hogy a helyi építési szabályzatban egységesen kell meghatározni a megengedett beépítési magasságot: az épületmagasság, a homlokzatmagasság vagy a párkánymagasság alkalmazásával.

Megújul a "Helyiségek általános előírásai" fejezetben a lakások alapterületére vonatkozó szabályozás is. A módosítás után a 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2 bekezdés szerinti) alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.

Változnak többek között a kertvárosias lakóterületeken elhelyezhető épületeknél megengedett rendeltetésekre, a legkisebb telepítési távolságra vonatkozó előírások is.

Egy új rendelkezés alapján pedig a hatályos helyi építési szabályzat hiányában 2013. január 01. követően az illeszkedés szabályait az OTÉK előírásai szerint kell alkalmazni.

 

Módosító jogszabály: 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

Hatálybalépés: 2013. január 1.

 

 

 

A 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendeletről

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlsztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet.

Az új kormányrendelet hatálya kiterjed a településfejlesztési koncepcióra, az integrált településfejlesztési stratégiára, a településrendezési eszközökre, valamint azok tartalmára, elkészítésének, egyeztetésének és elfogadásának rendjére, továbbá a településképi véleményezési eljárásra, a településképi bejelentési eljárásra és a közterület-alakításra.

Az új kormányrendelet tartalmazza a településrendezési eszközök elfogadásának új szabályait. Újra fogalmazásra kerül a településfejlesztési koncepció és kidolgozásra kerül a részletes tartalmi szabályozása. Az integrált településfejlesztési koncepció részletes szabályai is ebben a rendeletben kerülnek meghatározásra.

Az új településrendezési eljárások is ebben a rendeletben kerülnek meghatározásra: a településképi véleményezési eljárás, a településképi bejelentési eljárás, a településképi kötelezés és a közterület-alakítás.

 

Hatálybalépés: 2012. november 9. és 2013. január 1.

 

 

vissza