A 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendeletről

2012.12.10.

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet.

 

A 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendeletről 

 

Az új kormányrendeletben nem csak az építésügyi hatósági eljárási szabályok kerülnek meghatározásra, hanem az építésfelügyeleti hatásági eljárás szabályai. Az új rendeletben bevezetésre kerül az elektronikus ügyintézés, amely jelentős ügyintézési határidő csökkentéseket fog eredményezni.

Új elemként megjelenik az építésügyi hatósági szolgáltatás, amely segítheti az ügyfeleket az engedély kérelmek megfelelő előkészítésében. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások közös szabályainak új elemei kerülnek megfogalmazásra, változnak a hatóságok feladatai az új hatósági szervezetrendszer kialakításának megfelelően.

Megjelennek az engedélyezési eljárások új szabályai, egyes eljárások átalakulnak vagy megszünnek. A beruházások gyorsabb megvalósítását elősegítő új eljárás: az összevont telepítési eljárás megjelenik és az egyes építésügyi hatósági tudomásulvételi eljárások is az ügyfelek adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében kerül bevezetésre.

Az építésügyi hatóság szakhatósági eljárása pontosításra kerül a gördülékenyebb ügyintézés érdekében. Az építésügyi folyamat felügyelete változik, egy kézben az építésfelügyeleti hatóságnál lesz, az építési fegyelem megerősítése érdekében.

Jogorvoslati eljárás kidolgozása az elektronikus ügyintézés tükrében. Az építészeti műszaki dokumentáció újra fogalmazása. Az építési  és bontási tevékenységek új differenciálása az engedélyezés szempontjából.

 

Hatálybalépés: 2013. január 1.

 

 

vissza